Plenos Municipais

Concello de Betanzos

2020

Ordes do Día

Acordos Plenarios

Pleno ordinario 30 de xaneiro de 2020

Pleno ordinario 28 de febreiro de 2020

Pleno ordinario 28 de abril de 2020

Pleno ordinario 26 de maio de 2020

Pleno extraordinario 17 de xuño de 2020

Pleno ordinario 30 de xuño de 2020