Plenos Municipais

Concello de Betanzos

2021

Ordes do Día

Acordos Plenarios

Pleno extraordinario 7 de xaneiro de 2021

Pleno ordinario 26 de xaneiro de 2021

Pleno extraordinario 5 de febreiro de 2021

Pleno extraordinario 26 de febreiro de 2021

Pleno ordinario 26 de febreiro de 2021

Pleno ordinario 30 de marzo de 2021

Pleno ordinario 27 de abril de 2021

Pleno extraordinario de 14 de maio de 2021

Pleno ordinario 31 de maio de 2021

Pleno extraordinario de 8 de xuño de 2021

Pleno ordinario 29 de xuño de 2021

Pleno ordinario 27 de xullo de 2021

Pleno ordinario 31 de agosto de 2021

Pleno extraordinario 15 de Septembro de 2021

Pleno ordinario 28 de Septembro de 2021

Pleno ...