Ordenanzas e Regulamentos

Concello de Betanzos

Regulamentos

Taxas e Impostos

Ordenanzas

Prezos Públicos

Contratación