Bureau Blariacum

Welkom als "medewerker" bij Bureau Blariacum. Bij het Bureau krijg je projecten en opdrachten die je maakt voor klanten. Om die projecten en opdrachten te kunnen maken, moet je soms eerst de juiste skills ontwikkelen.

Net als in een echt bedrijf heb je een leidinggevende die je functioneren beoordeelt. De leidinggevende kijkt naar je werkhouding en -tempo, naar je deskundigheid en of je kunt verantwoorden waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Dat gebeurt aan de hand van Skillskaarten en Projecten.

Het organogram van Bureau Blariacum staat hieronder. Daarin kun je zien wie de leidinggevende is per afdeling.

Functioneren en beoordelen

Functioneren

Je functioneren en beoordelen zal, net als in een bedrijf, plaatsvinden aan de hand van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Om de ontwikkeling van jou te monitoren, wordt gebruik gemaakt van een datamuur. Hierin staan alle uit te voeren werkzaamheden en te ontwikkelen competenties overzichtelijk weergegeven. Jij en alle betrokken docenten hebben altijd up-to-date informatie over je ontwikkeling. Je coach kan deze informatie ook gebruiken als basis voor coachgesprekken en oudergesprekken.

Skillskaarten

Skillskaarten gebruiken om basiskennis en -vaardigheden te verwerven. Deze zijn nodig om de projectopdrachten te maken en de examenstof te beheersen. Daarnaast bieden de skillskaarten de mogelijkheid tot verdieping. De skillskaarten vind je op de pagina Skills op deze site.

Datamuur

Je ontwikkeling wordt gevolgd via de datamuur (digitale online spreadsheet). Om aan te geven dat je een taak beheerst moet je minimaal een skillskaart op gevorderd niveau hebben uitgevoerd en een projecttaak met een voldoende hebben afgesloten.

Cijfers

Voor elk profiel krijg je 3 cijfers:

  • 1 cijfer voor de Skillskaarten (O/V/G);
  • 1 cijfer voor de tussentijdse presentatie/evaluatie/halffabricaat van het project (cijfer);
  • 1 cijfer voor de eindoplevering van het project. Dit bestaat uit een presentatie en een product (cijfer).