Onze Gemeenschappelijke zorg

We dromen voor elk kind een wereld waarin ze kunnen opgroeien in de warmte van hun gezin. In de familie en de buurt vriendjes maken, samen spelen, de wereld verkennen is een bron van vreugde. Op school leren kinderen op alle vlakken. Dit zal hen de kans geven hun eigen toekomst uit te bouwen.

Ouders zien hun kind graag gelukkig. Wanneer kinderen kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten in de buurt en in de school voelen ze zich goed in hun vel.

Dit noemen we welzijn.

Soms komt dit welzijn onder druk te staan. Vaak toont zich dit in storend gedrag of laten kinderen zien dat ze zich slecht voelen. Gezinsleden voelen dat het moeilijk loopt. Dan is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar ieders ervaringen en vragen.

Ouders stellen dan vaak volgende vragen :

 • Is ons kind eigenlijk wel gelukkig?
 • Doen wij het goed in de opvoeding van ons kind?
 • Hoe kunnen we omgaan met dit probleem- of storend gedrag?
 • Hoe kunnen we het gedrag van ons kind veranderen?
 • Hoe zal de toekomst van ons kind eruit zien?

Kinderen die ons hun onwelzijn laten zien stellen vaak de volgende vragen:

 • Wie wil naar mij luisteren? Wie heeft er tijd voor mij?
 • Hoe kan ik vrienden maken?
 • Hoe kan ik omgaan met mijn boosheid?
 • Hoe kan ik omgaan met mijn moeilijke gevoelens?
 • Hoe kan ik leren stoppen en mezelf controleren
 • Hoe leer ik de juiste keuzes maken?

We merken dat wanneer het moeilijk loopt vaak niet alleen het kind maar ook zijn directe omgeving onder druk komen te staan. Er kunnen moeilijkheden ervaren worden op verschillende domeinen:

 • Het kind ervaart moeilijkheden om vriendjes te maken en te houden
 • Leren verloopt moeilijk.
 • Kinderen hebben het moeilijk om om te gaan met regels en grenzen.
 • Mensen geven aan dat het kind zich niet altijd respectvol gedraagt in relatie tot anderen.
 • Vanuit vrije tijd organisaties komt de boodschap dat deelname niet langer wenselijk is.