Poëziewedstrijd 2019

'Kindertijd'

Poëziewedstrijd ten voordele van het orthopedagogisch centrum Nieuwe Vaart

Naar aanleiding van de poëzieweek organiseert het OC Nieuwe Vaart een poëziewedstrijd. Het De wedstrijd staat open voor iedereen en de opbrengst ervan gaat integraal naar de financiële ondersteuning van het OC. Lees er alles over in onderstaand reglement.

Poëziewedstrijd 2019– reglement

1. Algemeen

 • Het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart te Gent begeleidt kinderen met gedrags- en emotionele problemen en hun context. Het OC Nieuwe Vaart organiseert een poëziewedstrijd met als thema ‘Kindertijd’. Voor meer info over OC Nieuwe Vaart, zie www.oc-nieuwevaart.be.
 • Iedereen kan deelnemen, met uitzondering van de juryleden. Elke deelnemer mag meerdere gedichten indienen. De volledige opbrengst van de poëziewedstrijd gaat naar de werking van het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart. Voor één gedicht dient 10€ inschrijvingsgeld betaald te worden. Voor elk volgend gedicht bedraagt het inschrijvingsgeld 5€. Het inschrijvingsgeld schrijf je over op rekeningnummer BE17 7350 3891 0021, op naam van OC Nieuwe Vaart, Jozef Guislainstraat 47-49 te 9000 Gent. Als referentie vermeld je ‘Poëziewedstrijd’ en je pseudoniem(en).

2. Beoordeling

 • De beoordeling van de gedichten gebeurt in twee stappen.
 • Een volwassenenjury stelt uit de inzendingen een shortlist op van maximum vijf gedichten .
 • Uit die shortlist kiest een kinderjury, bestaande uit kinderen van het OC Nieuwe Vaart, het winnende gedicht.
 • Dit gedicht zal professioneel worden afgedrukt op een groot bord en zal worden uitgehangen op een buitengevel van het OC Nieuwe Vaart.

3. De jury

De volwassenenjury bestaat uit:

 • Chris Spriet, taalleraar secundair onderwijs op rust met tonnen ervaring; auteur taalboeken Nederlands, samensteller poëziebloemlezing ‘We werden honderd jaar ouder’.
 • Joris Denoo, dichter, verhalenschrijver, auteur van jeugdboeken en columnist.
 • Riet Wille, auteur van kinderpoëzie en heeft in Gent ook een kinderpoëzie-route ontwikkeld.
 • Jan De Maeyer, alias Meneer Zee, verteller in hart en andere ingewanden.
 • Alexandra Boie, kinder- en jeugdpsychiater – levenslang liefhebster van mooie woorden en zinnen, gelooft in de schoonheid en helende kracht van poëzie en is ervan overtuigd dat psychiaters soms beter poëzie zouden voorschrijven in de plaats van pillen.
 • Jona Hebbrecht, docent didactiek Nederlands (hogeschool Odisee); kernauteur 'begrijpend lezen' van 'De Taalkanjers'.
 • Stijn Vandevelde, hoofddocent vakgroep Orthopedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, UGent, voorzitter Raad van Bestuur van OC Nieuwe Vaart.

4. Hoe inzenden?

 • Elk gedicht moet in het Nederlands geschreven zijn en bestaat uit maximum 20 tekstregels.
 • Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.
 • Gedichten kunnen worden ingestuurd tot 29 maart 2019. Het winnende gedicht wordt onthuld tijdens het Nieuwe Vaartfeest op 4 mei 2019.
 • Gedichten kunnen digitaal worden toegestuurd naar poeziewedstrijd@oc-nieuwevaart.be De inzending moet bestaan uit:
   • E-mailbericht (wordt niet bezorgd aan de jury) met de gegevens van de deelnemer: naam – pseudoniem(en) – geboortedatum – adres – telefoonnummer – e-mailadres.
   • Bijlage met gedicht 1.
   • Eventueel bijlage 2 met gedicht 2. Idem voor een eventueel derde gedicht, enz.
 • OPGELET! Op elk gedicht moet een verschillend pseudoniem vermeld worden!
 • Gedichten kunnen ook per post worden toegestuurd. In dat geval dienen alle documenten (verschillende gedichten + bijgevoegd document met de schuilnaam(en) en persoonlijke gegevens) te worden opgestuurd naar:

Poëziewedstrijd

P/A OC Nieuwe Vaart

J. Guislainstraat 47

9000 Gent.

5. Ten slotte

 • De auteur geeft met het versturen de toelating tot publicatie van het werk door de inrichters. De auteursrechten van de ingezonden gedichten blijven echter bij de auteur.
 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.
 • Verdere info over de wedstrijd kun je bevragen via poeziewedstrijd@oc-nieuwevaart.be.