Missie, visie en waarden

Voor ouders
Multifunctioneel Centrum

Missie

Het welzijn van kinderen met gedrags en emotionele problemen en hun context is onze gezamenlijke zorg.

Visie

 • Netwerk van het kind en het gezin uitbreiden
 • Nabij voor het gezin
 • Vraaggestuurd
 • Kwaliteitsvolle en deskundige behandeling bieden
 • Krachtgericht werken
 • ouders versterken in het zelf doen, we willen dit nog meer, intenser doen dan we nu doen, regie in eigen handen van de ouders, in de intensiteit en frequentie die nodig is op maat van het kind in de eigen ecologie/eigen context van het kind
 • Recht van het kind om zo dicht mogelijk bij zijn ouders op te groeien
 • we willen naar de toekomst dat elk kind in zijn gezin kan opgroeien en wij bieden de ondersteuning om dit mogelijk te maken.

Als organisatie

 • Opleiding
 • Competent
 • Professioneel
 • Expertisecentrum
 • Sectoroverschrijvend samenwerken

Waarden