Ons aanbod

Voor ouders
Multifunctioneel Centrum

Het Orthopedagogisch Centrum 'Nieuwe Vaart' richt zich tot kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsstoornissen, thuis of op school, al dan niet in combinatie met leerproblemen.

Het centrum omvat afdelingen die geïntegreerd samenwerken:

Een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 3, voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar.

Een multifunctioneel centrum waar kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar begeleid worden.

Het MFC is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Voor meer informatie kan u hier de folder downloaden.

De vormingsdienst Create biedt vorming aan professionelen en ouders.

Directie:

Multifunctioneel Centrum & vormingsdienst: Franky D'Oosterlinck

School : Geertrui Sarens & Eva Van Severen