Welkom!

Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart

Multifunctioneel Centrum
School
Voor ouders

We bieden een veilige omgeving

We hebben oog voor de basisnoden van de kinderen

Positieve ervaringen opdoen staat centraal

We zijn steeds relatie gericht

We zijn communicatie gericht

We geven duidelijke grenzen aan

We geven verantwoordelijkheid aan de kinderen over zichzelf

Kinderen hebben inspraak


Als kinderen in hun gedrag tonen dat ze het lastig hebben dan gaan we kijken of aan de basisnoden voldaan is. Een kind dat honger of dorst heeft, dat pijn heeft of nood heeft aan een gesprek of een knuffel kan niet tot samenspel of leren komen. We gaan steeds vragen aan een kind hoe we best kunnen helpen en gaan de nood die het kind zelf aangeeft, als beginpunt benutten. Als aan de basisnoden voldaan is, krijgen kinderen ruimte in hun hoofd voor andere dingen.

Samen spelen en elkaar helpen is belangrijk. Het zijn positieve ervaringen. Kinderen leren door te doen, door te zoeken, te voelen. Kinderen ondernemen doorheen de dag heel veel acties. Als we aandacht besteden aan het positieve en dit benoemen dan dragen we bij tot het beeld dat ze over zichzelf hebben. Deze positieve kenmerken worden de deugden genoemd en samen zetten we daar op in.

Een relatie opbouwen met een kind is een uitdaging die we steeds aangaan. spontane momenten benutten om te babbelen, vragen of we kunnen helpen, in steun staan als het nodig is, is wat kinderen nodig hebben. Een goede relatie is ook een hefboom voor moeilijke momenten

Spreken over wat er gebeurt, is een heel belangrijke vaardigheid. We gaan steeds de communicatie met het kind zoeken, aangaan, aanmoedigen. Als een kind met woorden kan aangeven wat het nodig heeft, hoeft hij dit niet in gedrag te uiten. Als een kind kan luisteren wat zijn gedrag met ons doet en daar rekening mee kan houden, dan zal dit sterk bijdragen tot het uitbouwen van een positieve relatie.

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te voelen, te kunnen groeien en leren. Wij creëren zo’n omgeving door heel veel voorspelbaarheid te bieden in tijd en ruimte. Ook de dichte nabijheid van de volwassene, op elk moment, zorgt voor een veilige context.

Afspraken, grenzen, regels zijn nodig als we samen willen leven en leren. Bij jonge kinderen dienen we deze afspraken uit te leggen en ook voor te leven. Grenzen dienen duidelijk te zijn en worden consequent toegepast. Als we een stop aangeven aan een kind kunnen we steeds verwijzen naar de achterliggende waarde of deugd die we willen nastreven. Dan ontstaat er ruimte om samen terug te kijken en te spreken over de waarde van de afspraak of regel.

Een kind heeft het recht om zichzelf te zijn en zelf keuzes te maken. De verantwoordelijkheid van het kind neemt een waardevolle plaats in. Het kind mag die oplossingen kiezen waarvan het denkt dat ze zullen werken maar die keuze brengt ook de verantwoordelijkheid over het gevolg van de keuze met zich mee.

Kinderen hebben inspraak omdat hun inbreng over het alledaagse leven ten harte wordt genomen. De hulpvraag van het kind is mee bepalend voor het aanbod en de werkpunten worden samen met het kind opgesteld. Formeel hebben ze inspraak via de kinderraad.

Interesse in onze trimestriële nieuwsbrief?

Stuur een mailtje naar info@oc-nieuwevaart.be