Training op maat

Wilt u aan de slag met de vraag of uw organisatie een conflictpositieve omgeving is?

Create biedt begeleiding in dit proces.

We starten steeds met een verkennend gesprek waarbij we afhankelijk van de vraag zoeken naar een vormings- en/of implementatieplan, altijd met betrekking tot volgende thema's: conflicten, crisis, communicatie, agressie, relaties.

We hebben expertise rond volgende thema's:

- Conflicthantering

- Crisis interventies

- Coaching en supervisie

- Positieve waarderende communicatie

- Groepsfunctioneren

- Universele basisnoden van mensen

- Ervaringsleren in interne relaties

- Omgaan met tegenagressie

- Opbouwen van management modellen die fitten op de noden van een organisatie

- Het uitwerken van een beleid in de omgang met moeilijk gedrag op school


Uitgaande van deze noden en vragen gaan we aan de slag met:

  • de teamstructuur
  • zoeken we naar gepaste methodieken
  • vormen en implementeren we methodes
  • en coachen en volgen we teams op


Voor meer informatie mail naar: info@vccreate.be


Tarief:

We starten steeds met een uitgebreid verkennend gesprek zodat we ons aanbod optimaal kunnen afstemmen op de noden van de organisatie.

Van zodra we een akkoord hebben, hanteren we een tarief van 400€/halve dag. In bepaalde gevallen adviseren we sterk het inzetten van een tweede trainer. Het tarief van een tweede trainer is 80€/u.

Reacties van deelnemers:

  • We kregen een mooi evenwicht tussen theoretische kaders en praktijkvoorbeelden én er werd voldoende ruimte gelaten om de collega's hun ervaringen te laten delen. (Training op maat: 'Storend gedrag in de klas - visie en aanpak' - februari 2020)
  • "Het is goed dat theoretische kaders onmiddellijk vertaald worden naar praktische toepassingen. Hier kun je iets mee." (Training op maat over omgaan met moeilijk gedrag - februari 2019)
  • "Alles wat gebracht werd is toepasbaar, en de trainers zijn bereid om mee te zoeken naar mogelijkheden om de ideeën concreet te maken zodat het lukt om dit op maat van de setting ook mogelijk te maken in de praktijk". (Training op maat - mei 2017)
  • "Jullie hebben duidelijk zeer veel ervaring met de doelgroep en jullie hebben echt getracht iedereen aan het woord te laten en de jongeren actief te betrekken in jullie verhaal. Jullie waren bijzonder goed georganiseerd en voorbereid." (Training op maat voor startbanenproject JOJO preventiemedewerkers- oktober 2014)