Life Space Crisis Intervention

LSCI is een verbale interventiemethodiek die ons leert omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis.

Door middel van een gesprek met het kind of de jongere tijdens het crisismoment of direct erna, wordt de crisis als leermoment benut.

Zowel de gevoelens als het gedrag van het kind of de jongere worden binnen de ervaren context bespreekbaar gemaakt met volgende doelen: gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

LSCI-training voor teams

Teams die wensen een LSCI-training aan te vragen, kunnen zich wenden tot vorming@oobc-nieuwevaart.be of Eline Spriet (algemeen nr: 09 226 70 70, GSM: 0490 56 15 84).

Samen met het team wordt dan gezocht naar een mogelijke trainingsperiode (36 uur training en 4 u zelfstudie, bij voorkeur in 5 trainingsdagen van 9.00-16.00 u, indien de trainingsdagen verspreid liggen opteren we voor een extra trainingsdag).

Trainingen kosten € 300 per persoon.

Huur van lokalen, beamer, maaltijden, ... zijn in deze prijs niet inbegrepen. Hiervoor zoeken we eveneens een overeenkomst op maat van het team.

Indien een datum werd overeengekomen, zal een offerte worden opgemaakt.

Open LSCI-training 2021

Jaarlijks organiseren we een LSCI-training in open aanbod. Dit is handig voor geïnteresseerden die geen teamaanvraag kunnen doen. We werken in een groep van ongeveer 20 personen.

Voor wie:

Deze training is gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen … Kortom: voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren die storend gedrag stellen en in conflict komen met de mensen uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Data:

4, 5, 9, 10 en 11 februari 2021

Trainers:

Eline Spriet & Gerrit De Moor. Deze trainers werden opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.

Training:

Afhankelijk van de grootte van de groep zullen extra trainers of begeleiders aansluiten. Tijdens de training komen theoretische kaders aan bod, worden de verschillende interventies toegelicht en ingeoefend en aan de hand van videomateriaal geïllustreerd. Alles wordt doorspekt met sprekende praktijkvoorbeelden.

De laatste dag is er een theoretische en praktische test voor het behalen van het LSCI- certificaat.

Locatie:

Een nog nader te bepalen plaats in Gent.

Kostprijs:

€ 510, hierin zijn de kosten voor de training (inclusief boek en map), maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes inbegrepen.

Inschrijving:

Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve ten laatste in te schrijven tegen 10 januari 2021, via info@vccreate.be met vermelding van naam, adres (facturatieadres) en telefoonnummer.


Reacties van deelnemers:

  • "Duidelijk gestructureerde methodiek die stapsgewijs werd toegelicht. Ook met de nodige koppeling naar de praktijk en linken met thema's die vanuit de groep kwamen: pesten, mishandeling, ..." (LSCI-training - februari 2020)
  • "Super leerrijk, veel vaardigheden bijgeleerd. Zet aan tot reflectie en kritisch evalueren van je eigen handelen." (LSCI training - april 2019)
  • "Ik heb meer inzicht gekregen in bepaalde gedragingen; zowel van leerlingen als volwassenen." (LSCI training - oktober 2018)
  • "Deze training geeft een ander beeld op het werken met kinderen en jongeren. Het prikkelt je, enthousiasmeert je en motiveert je. Het doet je idealisme deugd - "nu weet ik weer waarom we dit werk doen!" (LSCI training - oktober 2017)
  • "Ik heb geleerd dat ik in contact met kinderen een barometer moet zijn en geen thermometer" (LSCI training - oktober 2014)
  • "Het is heel fijn dat de lesgevers zelf in de praktijk staan, de presentatiestijl is vlot en duidelijk en de training zit doorspekt van de voorbeelden" (LSCI training - januari 2013)