Life Space Crisis Intervention

LSCI is een verbale interventiemethodiek die ons leert omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis.

Door middel van een gesprek met het kind of de jongere tijdens het crisismoment of direct erna, wordt de crisis als leermoment benut.

Zowel de gevoelens als het gedrag van het kind of de jongere worden binnen de ervaren context bespreekbaar gemaakt met volgende doelen: gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

LSCI-training voor teams

Teams die wensen een LSCI-training aan te vragen, kunnen zich wenden tot vorming@oobc-nieuwevaart.be of Eline Spriet (algemeen nr: 09 226 70 70, GSM: 0490 56 15 84).

Samen met het team wordt dan gezocht naar een mogelijke trainingsperiode (36 uur training en 4 u zelfstudie, bij voorkeur in 5 trainingsdagen van 9.00-16.00 u, indien de trainingsdagen verspreid liggen opteren we voor een extra trainingsdag).

Trainingen kosten € 300 per persoon (€ 140 voor het materiaal en € 160 voor de training).

Huur van lokalen, beamer, maaltijden, ... zijn in deze prijs niet inbegrepen. Hiervoor zoeken we eveneens een overeenkomst op maat van het team.

Indien een datum werd overeengekomen, zal een offerte worden opgemaakt.

Open LSCI-training 2019

Jaarlijks organiseren we een open training voor mensen die interesse hebben in een LSCI training maar geen teamaanvraag voor een groep van 20 personen kunnen doen. Deze training wordt georganiseerd voor een groep tot een 40-tal personen en wordt gegeven door 1 à 2 trainers (afhankelijk van de grootte van de groep). Ze gaat steeds door op een centraal bereikbare locatie in Vlaanderen. Overnachting in de buurt is mogelijk.

Voor wie:

Deze training is gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, …. Kortom: voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren die storend gedrag stellen en in conflict komen met de mensen uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Data:

18 t.e.m. 22 februari 2019

Trainers:

Eline Spriet, Franky D'Oosterlinck, Gerrit De Moor en / of Katrien Sel. Deze trainers werden opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.

Training:

Afhankelijk van de grootte van de groep zullen extra trainers of begeleiders aansluiten. Tijdens de training komt de theorie aan bod, worden de verschillende interventies toegelicht en ingeoefend en aan de hand van videomateriaal geïllustreerd. De laatste dag is er een theoretische en praktische test voor het behalen van het LSCI- certificaat.

Locatie:

Vormingscentrum Guislain ( Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent - www.vormingscentrumguislain.be)

Kostprijs:

€ 510, hierin zijn de kosten voor de training (inclusief boek en map), maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes inbegrepen.

Inschrijving:

Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve ten laatste in te schrijven tegen 1 februari 2019, via info@vccreate.be met vermelding van naam, adres (facturatieadres) en telefoonnummer.


LSCI coachingsgroep

Voor wie?

Wanneer er binnen de organisatie gekozen is om de LSCI methode te implementeren is het mogelijk om personeelsleden te laten aansluiten bij de LSCI coachingroep. Binnen deze groep gaan we met verschillende scholen en organisaties aan de slag waarbij we leren van elkaar. We bespreken de visie die nodig is om dit pad te gaan en gaan aan de slag met specifieke casussen waar we met een LSCI bril naar kijken.

De huidige coachinggroep is reeds één jaar samen aan de slag en zal zich volgend jaar naast casuïstiek inhoudelijk richten op de uitwerking van een zorgbeleid waarin de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in organisaties op een conflictpositieve manier gebeurt die strookt met de visie van de organisatie en de geïmplementeerde methodieken. Nieuwe leden zijn steeds welkom, voor zover de inhoudelijke wensen van de deelnemer compatibel zijn met die van de groep.

Kostprijs:

€ 500 euro per deelnemende organisatie. Het inschrijven van twee personen van dezelfde organisatie is mogelijk aan hetzelfde tarief.

Interesse?

Mail naar info@vccreate.be

Data:

We komen tijdens het schooljaar 2018-2019 samen gedurende 2 halve en 4 volle dagen.

Data worden overeengekomen in samenspraak met de leden van de groep.

Locatie:

't Martinushuis, Ekkergemstraat 82, 9000 Gent