Conflicthantering voor (pleeg)ouders

Kinderen worden niet geboren met een handleiding. Bovendien is geen enkel kind gelijk. Als ouder of pleegouder sta je op de eerste rij om dit te ondervinden. Vaak gaat het opvoeden van je kind(eren) vlot. Soms is opvoeden spannend. Op die momenten kan het gebeuren dat je als (pleeg)ouder je onmachtig of gefrustreerd voelt.

"Ik doe al wat ik kan voor jou en wat krijg ik? Stank voor dank!" Zo denken we allemaal wel eens.

Nochtans heeft ons kind ons het meeste nodig op het moment dat hij opstandig, teruggetrokken, boos of onverschillig is. Net op die momenten hebben we ouderlijke vaardigheden nodig om samen sterker uit een conflict te komen.

In deze vorming leren we met onze kinderen in contact blijven wanneer het moeilijk loopt en leren we vaardigheden aan om goed te communiceren in moeilijke momenten.


Wat en voor wie?

Deze vorming is gericht op alle ouders en pleegouders die zich vragen stellen over de opvoeding van hun kind(eren). Het is namelijk zo dat je voor elk beroep of voor elke activiteit een opleiding moet volgen of een diploma moet hebben. Wanneer je mama of papa wordt, ligt dit heel anders. Plots ben je verantwoordelijk voor een kind, maar je hebt geen bijzondere kennis of diploma voor ouder-zijn.

In veel situaties loopt het contact met je kind goed. Gelukkig maar! Maar af en toe kom je in conflict met je kind. En soms lijdt dat tot hevige ruzies en aanslepende problemen binnen het gezin. Deze vorming wil ingaan op het gebrek aan informatie over opvoeding en de problemen die kunnen ontstaan tijdens het grootbrengen van je kind.

Wat komt er aan bod tijdens deze vorming?

  • noden en waarden van ouders en kinderen
  • het belang van de ouder-kind relatie
  • fasen in de opvoeding
  • het ontstaan van conflicten
  • waarom kinderen in conflict gaan
  • constructieve communicatie en conflictcommunicatie

Voor deze thema's baseren we ons op de principes en vaardigheden van Life Space Crisis Intervention (LSCI). LSCI is een conflicthanteringsmodel dat zijn waarde internationaal bewijst sinds tientallen jaren.

Om deze inhoud goed over te brengen, gaan we uit van de voorbeelden die ouders ons aanreiken. In een samenspel van deze voorbeelden en de bovenstaande thema's streven we naar leerrijke en interactieve dagen.


Training:

woensdag 4, donderdag 5 en woensdag 25 maart 2020, telkens van 9u30 tot 15u30

Kosten:

Dankzij de medewerking van Triodos Fonds, kunnen we deze vorming aanbieden voor 30€ per persoon voor de drie dagen. Hier is de vorming, materiaal en middagmaal inbegrepen.

Locatie:

IVV- Gent Vormingscentrum (Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent)

Het vormingscentrum is vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Er is ook een ruime parking.

Trainers:

Kristel Naessens, Franky D'Oosterlinck & Gerrit De Moor

Inschrijven:

Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve in te schrijven via info@vccreate.be met vermelding van naam, adres (eventueel facturatieadres) en telefoonnummer.

Je kunt ook telefonisch inschrijven via 09/226 70 70

met dank aan de spaarders van Triodos Bank