Circle of Courage & RAP

'Response Ability Pathways (RAP)’ is een trainingsprogramma gebaseerd op de ‘Circle of Courage’ dat vaardigheden aanleert om enerzijds doeltreffend met jongeren aan de slag te gaan en anderzijds jongeren te steunen op hun weg naar verantwoordelijkheid (Brendtro & du Toit, 2005). Binnen het model van de ‘Circle of Courage’ wordt gedacht over universele noden en waarden van mensen. Binnen deze visie wordt de behandeling van kinderen en jongeren niet gezien als het wegwerken van een geheel aan problemen, gebreken of zwakheden. Integendeel, het kind of de jongere wordt gepositioneerd in zijn eigen ecologie, met zijn eigen verhaal, waarin de eigen sterktes richting gevend zijn om opnieuw perspectief te zien.

RAP helpt volwassenen om jongeren aan te spreken, positieve connecties met hen op te bouwen, problemen van jongeren als leermomenten te zien en sterktes van jongeren aan te spreken.

Deze methode bestaat uit een duidelijk format: Connect (Verbinden) → Clarify (Verduidelijken) → Restore (Herstellen) (Brendtro & du Toit, 2005).

'Connecting'

(verbinden) is contact maken om te zorgen voor verbinding. Positieve verbindingen kunnen opgebouwd worden met kleine daden van respect en vriendelijkheid. ‘Once youth connect, they are able to use that person for positive support’ (Brendtro & du Toit, 2005, p. 81). Tijdens het werken met jongeren, is het de uitdaging voor de begeleider om verbindingen aan te gaan met de jongeren. Jongeren sturen deze Bids waarin ze een soort van uitnodiging sturen: ‘Kan ik jou wel vertrouwen?’ Deze Bids kunnen verbaal of non-verbaal zijn. Dit kan gaan om oogcontact, maar het kan ook om een jongere gaan die net iets langer dan de andere jongeren blijft rondhangen bij het opruimen. Volwassenen kunnen leren deze Bids op te vangen en hier aandacht aan te besteden. Wanneer je dit kunt, zal dit helpen om positieve momenten met jongeren op te bouwen en hen te kunnen ondersteunen, maar hen ook los te laten op momenten dat ze dit nodig hebben.

'Clarifying'

(verduidelijken) staat voor het samen kijken naar het probleem om het te verduidelijken en te begrijpen. In het hier en nu worden gebeurtenissen aangrepen en wordt aan jongeren de mogelijkheid gegeven om te reflecteren over de situatie. Jongeren worden ondersteund om zelf tot een een oplossing voor het probleem te komen.

'Restoring'

(herstellen) is het herstellen van evenwicht en sociale banden. Het doel is de sterktes van jongeren aan te spreken en hen te ondersteunen in het bereiken van de door hen vooropgestelde doelen.

Data en trainers:

In open aanbod: 20 april 2021.

Trainers: Eline Spriet & Gerrit De Moor

Locatie:

Nog nader te bepalen plek in Gent.

Kostprijs:

€140 per persoon, exclusief kosten voor zaalhuur en catering.

Informatie:

via info@vccreate.be

Voor teams:

Teams die graag een vormingsaanbod rond deze inhoud organiseren, kunnen een aanvraag doen. We verkennen jullie vraag en stemmen onze agenda's met jullie af. De locatie is dan ook bespreekbaar.Reacties van deelnemers:

  • "Het is bevrijdend om niet altijd te moeten foucssen op de gebreken. Kijken naar sterktes en daarop voortbouwen, daar gaat het om!" (training Circle of Courage - mei 2018)
  • "Deze trainers reiken meer aan dan de zoveelste methodiek, ze spreken vanuit een visie die achter conflicten en probleemgedrag kijkt, zodat zowel preventief / proactief en organisatiebreed, als gericht, bij incidenten het kader dat gezet wordt doorgetrokken kan worden. " (training Circle of Courage - oktober 2017)
  • 'Het model is sterk in zijn eenvoud. Je kunt er zo mee aan de slag.' (training Circle of Courage - april 2015)