Reacties van deelnemers

"Deze training geeft een ander beeld op het werken met kinderen en jongeren. Het prikkelt je, enthousiasmeert je en motiveert je. Het doet je idealisme deugd - "nu weet ik weer waarom we dit werk doen!" (LSCI training - oktober 2017)

" De crisis wordt gezien als leerkans omdat van daaruit veranderingsprocessen bewerkstelligd worden. De praktijkoefeningen maken me zelfzekerder om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan" (LSCI - training oktober 2017)

"Ik heb geleerd dat ik in contact met kinderen een barometer moet zijn en geen thermometer" (LSCI training - oktober 2014)

"Het is heel fijn dat de lesgevers zelf in de praktijk staan, de presentatiestijl is vlot en duidelijk en de training zit doorspekt van de voorbeelden" (LSCI training - januari 2013)

"Ik geloof in de werking van Turning Down the Heat maar het lijkt me de moeilijkste inhoud om te implementeren" (THTH training - april 2013)

"De vorming is heel concreet er zijn veel oefen mogelijkheden" (LSCI training - oktober 2014)

"Ik merkte anders handelen bij mezelf op na het volgen van deze training. In de zin van meer to the point, doel meer voor ogen en sneller komen tot een oplossing bij een aanhoudend probleem bij een leerling." (LSCI training - oktober 2014)

"Jullie hebben duidelijk zeer veel ervaring met de doelgroep en jullie hebben echt getracht iedereen aan het woord te laten en de jongeren actief te betrekken in jullie verhaal. Jullie waren bijzonder goed georganiseerd en voorbereid." (Training op maat voor startbanenproject JOJO preventiemedewerkers- oktober 2014)

"Alles wat gebracht werd is toepasbaar, en de trainers zijn bereid om mee te zoeken naar mogelijkheden om de idee├źn concreet te maken zodat het lukt om dit op maat van de setting ook mogelijk te maken in de praktijk". (Training op maat - mei 2017)

"Wat mij betreft zou elke leerlingenbegeleider deze opleiding verplicht moeten volgen" (LSCI training - oktober 2014)

'Het volgen van de training gaf me niet alleen praktische handvaten, maar deed me ook stilstaan bij mijn eigen rol als hulpverlener, wie ik daarin wil zijn en hoe ik dit naar de praktijk kan omzetten.' (Time Out training- mei 2014)

"Deze trainers reiken meer aan dan de zoveelste methodiek, ze spreken vanuit een visie die achter conflicten en probleemgedrag kijkt, zodat zowel preventief / proactief en organisatiebreed, als gericht, bij incidenten het kader dat gezet wordt doorgetrokken kan worden. " (training op maat - oktober 2017)