Portfolio

Vele scholen en (welzijns)organisaties hebben specifieke vragen. We verkennen deze vragen grondig en stemmen ons aanbod hierop af. Zo leren ook wij telkens bij en breiden wij onze expertise steeds verder uit. We delen dit graag met scholen en andere organisaties. Je leest hieronder een greep uit onze vormingen.

- Omgaan met storend gedrag

- Ontwikkelen van een gemeenschappelijke teamvisie

- Implementatie van methodieken

- Relaties aangaan met kwetsbare kinderen

- Case-management bij storend gedrag van leerlingen

- Uitbreiden van vaardigheden bij georganiseerd leerlingenvervoer

- Basisvaardigheden voor startende leerkrachten

- Hoe evolueren naar een conflictpositieve omgeving?

- Het uitwerken van een gedragen speelplaatsbeleid

- Ontwikkelen van een veilig leefgroepklimaat

- Een kader ontwikkelen voor grensoverschrijdend gedrag op school

- Stressverlagend contact en conflictcommunicatie

- Vaardigheden voor onthaalmedewerkers

- Gepast communiceren met ouders

- Anticiperen op een veranderende instroom van leerlingen

- Conflicthanteringsvaardigheden voor ouders

- Handelingsgericht werken met de Circle of Courage

- Methodisch coachen van leefgroepsteams

- online trainingen, intervisie, casusbespreking, coaching ...


Met onze standaardtrainingen en vormingen op maat bereiken we tal van professionelen uit verschillende sectoren. Naast leerkrachten en opvoeders mogen we ook leerkrachten psychiatrische school, begeleiders en leerkrachten uit de gesloten voorzieningen, ondersteuners, zorgcoördinatoren, psychologen, orthopedagogen, directies, busbegeleiders, onthaalmedewerkers ... onder onze deelnemers rekenen. Deze variatie in deelnemers verrijkt ons telkens opnieuw en daar zijn we dankbaar voor.


Heb je ook een vraag rond vorming, training, opleiding, coaching, gevalbespreking, case consulting of ...? Contacteer ons via: