Create is het vormingscentrum van Orthopedagogisch centrum Nieuwe Vaart.

OC Nieuwe Vaart werkt voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en belangrijke personen in hun ecologie.

Binnen Create geloven we dat samen door ervaringen gaan tot leren leidt. Dit ervaringsleren is binnen al onze vormingsinhouden sterk aanwezig.Uit onze ervaringen met gekwetste kinderen en jongeren weten we dat ze hun pijn vaak tonen in moeilijk hanteerbaar gedrag, omdat erover praten nog niet lukt.

Create is een afdeling van OLO-Rotonde VZW>

Create staat voor volgende sleutelwoorden:

Communicatie

omdat we geloven dat communiceren helpt in de omgang met pijnlijke zaken

Relatie

omdat zich afstemmen op elkaar in een steunende, interne relatie steeds een belangrijke basis is

Emotie

omdat we emoties zien als belangrijke signalen vanuit ons brein

Actie

omdat samen handelen in een relatie beide partijen verandert

Talent

omdat we geloven in groei en de kracht van sterktes

Evenwicht

omdat in balans zijn met jezelf in je omgeving ervoor zorgt dat je in staat bent om met kracht je eigen keuzes te maken


OC Nieuwe Vaart is National Training Site voor de methodiek van Life Space Crisis Intervention (LSCI). Zowel voor België als voor Nederland zijn wij het LSCI-aanspreekpunt.

Vanuit de vraag naar vorming en coaching over LSCI, hebben we het vormingscentrum Create opgestart. Stelselmatig hebben we onze expertise en ons aanbod uitgebreid.

We onderhouden het contact en werken nauw samen met het Amerikaanse LSCI-institute.

Voor meer van ons aanbod: zie Trainingsaanbod


LSCI

VC Create is er voor onderwijs, instellingen van het VAPH en jeugdwelzijnswerk.

In het verleden werkten we o.m. al voor onderwijs Stad Gent, Agentschap Opgroeien, OVSG-scholen en -directies, scholen en mfc's van de Broeders van Liefde, GO! onderwijs Aalst, Scholengroep Dender, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg enz.