👍การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดอินทาราม www.ir.ac.th และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโรงเรียนวัดอินทาราม 

โรงเรียนวัดอินทาราม
258 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 024653310 โทรสาร 024722771
www.ir.ac.th
ita-Watintharam School