Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
64 พ.ย 25.pdf
64 พ.ย 9.pdf
ต.ค.21.pdf

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ : 076 - 211591

www.aphuketarea.go.th

4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000