ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำ พ.ศ.2564...อ่านต่อ...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีมีจิตอาสาในหน่วยงาน หัวข้อ "บุคลากรดีมีจิตอาสา" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดูประกาศ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น และผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา ดูประกาศ