รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 524 คน

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 553 คน

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 503 คน

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 386 คน

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 300 คน

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 302 คน