ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

Online Teaching Schedule Translation

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง (สำคัญมากต้องอ่าน)

1.ให้นักเรียนทำการเข้าห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของครูประจำรายวิชาต่างๆ ตามตารางเรียนของตนเองให้เรียบร้อยทุกวิชา (เลือกชั้นเรียนและห้องเรียนของตนเองเท่านั้น)

2. ให้นักเรียนสแกน QR Code กลุ่มไลน์วิชาเรียนของคุณครูแต่ละท่านให้ครบทุกวิชาที่นักเรียนเรียน เพื่อไว้สำหรับรับลิงค์ห้องเรียนสำหรับครูที่สอนสดผ่าน Google Meet และการติดต่อสื่อสารนัดหมายต่างๆ

3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน ในแต่ละรายวิชาถือเป็นการเรียนจริง เช็คชื่อจริง ส่งงานจริง เก็บคะแนนจริง หากนักเรียนคนใดไม่เข้าเรียนหรือส่งงาน อาจส่งผลกระทบในการติด 0 ร มส. และ มผ. ได้

4. ทั้งนี้ การเรียนออนไลน์นี้จะเรียนไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีกำหนด และขอให้ถือว่าการเรียนออนไลน์จะมีไปต่อจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ปกติ

5.กรณีนักเรียนมีปัญหาในอุปกรณ์การเรียนออนไลน์หรือปัญหาต่างๆให้ดำเนินการติดต่อสื่อสารนัดหมายกับครูประจำวิชาหรือครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ตารางเรียน

แบบบันทึกการสอนรายคาบ-รายวัน
(เช็คชื่อเข้าเรียนออนไลน์)

สำหรับครูประจำวิชาในการเช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียนประจำวัน

รายงานบันทึกการสอน
(ใบเช็คคาบการเข้าเรียนออนไลน์)

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6

บันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชนออนไลน์
(สำหรับนักเรียน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนออนไลน์
(Online) เปลี่ยนมาเป็น (On hand)

*** ให้นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุมและรับงาน ***
ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมเอนกประสงค์

แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์ (เวลาเรียน)

แต่ละวิชาน้อยกว่าร้อยละ 80

โดยเริ่มนับตั้งแต่เปิดเรียน 1 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้รายชื่อที่จะส่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์แต่ละท่าน

"ให้นักเรียนดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อใช้สำหรับการเรียนออนไลน์และการส่งงานครูผู้สอนตามรายวิชาต่างๆลงในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองให้เรียบร้อยด้วยแอปพลิเคชันด้านล่างนี้"

Google Classroom

 • ส่งงานให้ครูผู้สอน

 • เรียนเนื้อหาย้อนหลัง

 • ทำแบบทดสอบ

 • สอบเก็บคะแนน

Google Meet

 • เรียนออนไลน์

 • เช็คชื่อเข้าเรียน

 • ปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน

 • สอบถามและพูดคุย

Line meeting

 • เรียนออนไลน์

 • นัดหมายการเรียนครูกับนักเรียน

 • ติดตามงาน