ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔


นักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองผ่านทาง QR Code หรือคลิก

ม.1 :>https://forms.gle/rLA5zxWoRLi6p57Q7

ม.4 :> https://forms.gle/LkgT3znShfjKDcyV6

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครม.1, ม.4 จากที่นี้ครับ คลิกที่นี้

ประกาศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ รับสมัครออน.docx

การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผอ.เทิดศักดิ์ พาโคกทม

สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สนามสอบโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

☷ประกาศ

☷ ประชาสัมพันธ์

  • เปลี่ยนแปลงวันสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Read more


  • ขอเชิญสถานศึกษาวิถีพุทธ สมัครเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธขั้นนำ​ รุ่นที่​ ๑๒ เปิดรับสมัครวันนี้ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ Read more

  • กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ทำพิธีบวงสรวง ยกศาลพระภูมิหลังใหม่ (คุณพ่อขุนศรี) ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม ประจำปี 2563 และจัดให้มีการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไหม

กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการเทิดศักดิ์ พาโคกทม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

  • กลุ่มงาน

▌YouTube Channel

▌Social Network

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ