ประชาสัมพันธ์

26 ธ.ค. 59 โรงเรียนบ้านกะหลิม จัดกิจกรรมต้อนรับ ผอ.สุรวุฒิ เอี่ยวสกุล เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม
ฝากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกะหลิมตอบสอบถามผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/mpNK2dGvcfCt2anR6
QR Code นี้เป็น Line Official สำหรับผู้ปกครอง และทุกคนที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านกะหลิม
ขออนุญาตที่จะพบปะผู้ปกครองกันทางนี้นะครับ เรื่องจากปีนี้ด้วยการระบาดที่เราประสบกันอยู่ทำให้เราจะไม่สามารถมาพบหน้าตาถามคราวข่าว สารทุกข์สุกดิบได้เหมือนเดิม แต่โรงเรียนบ้านกะหลิมยังพร้อมทำหน้าที่ของเราในการพัฒนานักเรียน https://youtu.be/xgIV0cAzKjU

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศของการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านกะหลิมแนว ทางการจัดการศึกษาในระยะที่ 1 คือ การทดลอง ระบบนี้ใช้สำหรับปรับพฤติกรรมแบบNewNormal ของนักเรียนในโรงเรียน(อ่านเพิ่มเติม)
นายวันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนบ้านกะหลิม
(อ่านเพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านกะหลิมได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงาน ท่านเรวัต อารีรอบผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อในโครงการ "ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรและปลอดภัย"ในกโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่าน สท.มานะ พันธุ์ฉลาด เข้ามาร่วมติดตามการดำเนินงานด้วย (อ่านเพิ่มเติม)
ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านกะหลิมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมทั้งแจกเอกสารสำหรับการเรียนทางไกล(ช่วงทดลอง) สัปดาห์ที่ 1 (ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563) (อ่านเพิ่มเติม)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

จังหวัดภูเก็ต

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดภูเก็ต

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โลโก้ตราโรงเรียน

โลโก้ตราสพฐ.