ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ "งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

VTR นำเสนองานนวมินท์ 5 ภูมิภาค

คณะสี ปีการศึกษา 2565.pdf
เปิดชั้นเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.MP4

เปิดชั้นเรียนกิจกรรมชุมนุม

นางสาวเบญญาภา  ภักดี  ผู้รับการประเมินครู CS 

ครูผู้สอน โดย นายสากล  สืบวงศ์