Olympiády dětí a mládeže

LODM 2024

LODM 2024 – Nominační kritéria

 

Věkové kategorie:

·         Žáci mladší (H12) a žákyně mladší (D12) – ročníky narození 2012 – 2013

·         Žáci starší (H14) a žákyně starší (D14) – ročníky narození 2010 – 2011

Počty postupujících:

·         H12: 1

·         D12: 1

·         H14: 2

·         D14: 2

Nominační závody:

celkem 6 počítají se 4 nejlepší výsledky. Pro výpočet bude připraven žebříček v systému ORIS.

 

Rozpis Orientačního běhu je na webu olympiády

 

Schváleno valnou hromadou Jihočeského krajského svazu ČSOS dne 11.12.2023

 

Vojtěch Blažek - předseda


ZODM 2023

Nominace na ZODM 2023 - Jihočeský kraj

Nominační kritéria Jihočeského krajského svazu ČSOS pro lyžařský orientační běh
na ZODM 2023 (pořádá Královéhradecký kraj) 

Obecná kritéria

Sportovní kritéria

Nominace bude provedena na základě nominačního žebříčku, do kterého budou zahrnuty výsledky v nominačních závodech, výsledky v Českém poháru LOB, účast na závodech v LOB pořádaných ČSOS a účast na STK (stacionárních tréninkových kempech) pořádaných ČSOS.

V průběhu prosince 2022 budou vypsány 2 až 4 nominační závody v lyžařském orientačním běhu příp. v klasickém lyžování. Místo a termín budou upřesněny podle aktuálních sněhových podmínek. Způsob bodování do nominačního žebříčku bude následující:

Lyžařský orientační běh Klasické lyžování

1. místo 6 bodů 4 body

2. místo 4 body 3 body

3. místo 2 body 2 body

4. místo 1 bod 1 bod

V případě uspořádání 4 nominačních závodů se každému závodníkovi do nominačního žebříčku započtou 3 nejlépe bodově ohodnocené závody, v případě uspořádání 3 nominačních závodů se započtou nejlepší 2, při menším počtu pak všechny.

Za umístění v Českém poháru 2022 v první polovině hodnocených závodníků získává závodník 6 bodů, za umístění v prvních 2/3 hodnocených závodníků získává 3 body.

Za úspěšné dokončení závodu Českého poháru v sezónách 2021 a 2022, případně MČR získává závodník 1 bod.

Za účast na STK pořádaném ČSOS (Boží Dar, Mísečky, Harrachov) v sezónách 2020/2021 a 2021/2022 získává závodník 2 body (za uznání účasti se považuje absolvování min. 2/3 tréninkových jednotek)

Nominační žebříček vznikne prostým sečtením bodů dle výše uvedených kritérií. V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový součet v nominačních závodech LOB.

Na ZODM bude přímo nominován vítěz nominačního žebříčku. O druhém nominovaném rozhoduje sportovní komise ve složení Radek Teringl a Zdeněk Blabla podle výsledku nominačního žebříčku s přihlédnutím na výkonnost v LOB v roce 2022 a aktuální sportovní formu. V odůvodněných případech, např. zranění, nemoc, důležitá soustředění, může být nominován i závodník, který se nemohl zúčastnit nominačních závodů, ale dosahuje potřebné výkonnosti

Sportovní příprava

JčKOS plánuje uspořádat soustředění pro přihlášené závodníky v termínu 8. - 11. 12. 2022 na Churáňově. V případě dobrých sněhových podmínek by se v rámci tohoto soustředění uspořádal 1 až 2 nominační závody. Podrobnosti k tomuto soustředění vč. případné finanční spoluúčasti budou zveřejněny v průběhu podzimu.

Přihlášeným závodníkům je doporučena účast na některém STK, závodech Českého poháru LOB případně závodech v klasickém lyžování.

Výsledky nominace

Výsledky nominace budou zveřejněny v termínu dle pokynů Jihočeského kraje, který bude upřesněn.

Nominační formulář naleznete v informacích o soustředění

LODM 2022

Ve dnech 26. 6. – 1. 7. 2022 se uskuteční v Olomouckém kraji Hry X. letní olympiády dětí a mládeže

Nominace LODM 2022

Podmínky a způsob přihlášení se do nominace na LODM 2022

Do nominace se mohou přihlásit žáci a žákyně:

s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje prostřednictvím emailu zaslaného vedoucím jejich klubu na adresu: 

vojtablazek@ob-jihu.org do 31.3.2022 včetně. 


Seznam všech přihlášených do nominace bude zveřejněn na webových stránkách Jihočeského krajského svazu ČSOS.

 

Nominační kritéria pro LODM 2022

Jediným nominačním kritériem je pořadí mezi nominovanými, které je stanoveno na základě součtu 3 nejvyšších bodových hodnot získaných na základě účasti v nominačních závodech (počítají se 3 z 5 závodů). Bodové hodnocení bude vypočítáváno pouze v rámci závodníků přihlášených do nominace.

Účastníky LODM budou první 2 z každé kategorie, následující závodníci budou náhradníky dle pořadí dosaženém v nominaci.

 

Stanovení bodové hodnoty:

čas 100 bodů (Č100)

2 způsoby dle počtu účastníků v nominačním závodě:

1.      počet účastníků nepřevýší 3 osoby, potom  Č100 je roven času nejrychlejšího

2.      počet účastníků je 4 a více, potom Č100 je roven průměru nejlepších 3 časů

Pokud závodník dosáhne dvojnásobku Č100 , dosažená bodová hodnota je rovna 0.

 

Způsob výpočtu:

 

                       2*Č100 - V

Počet bodů = ------------------- * 100

                         Č100

 

V …....... čas dosažený závodníkem

 

Nominační závody:

09.4.2022 Mistrovství jihočeské oblasti ve sprintu, PCB (zrušeno z důvodu kolize oblastí JČ a VY)

10.4.2022 Měřený trénink pro aspiranty LODM Třeboň/Bavorov

23.4.2022 Mistrovství jihočeské oblasti na krátké trati, VTA

07.5.2022 Oblastní žebříček oblasti Vysočina, sprint, SJI

07.5.2022 Oblastní žebříček oblasti Vysočina, krátká trať, SJI

21.5.2022 Žebříček B Čechy, krátká trať, DKL

 

Tabulka s průběžným a konečným pořadím bude zveřejněna na webu Jihočeského krajského svazu ČSOS. 


Výsledky nominace budou zveřejněny 22. 5. 2022.

 

pro zájemce o LODM je doporučená účast na těchto soustředění 

28.4. - 1.5. Pařez

11.6. - 12.6. Hojná Voda


 

Nominační kritéria zpracovala: Martina Teringlová

Schválil: Vojtěch Blažek, Arnošt Komárek, Martina Teringlová


22.02.2022