Fulbright

2021/2022

Informace o Fulbrightově programu – americká asistentka do výuky angličtiny

Termín: září 2021 – červen 2022

Základní informace

Naší škole se podařilo získat na základě výběrového řízení (v konkurenci 161 škol) asistentku do výuky anglického jazyka pro školní rok 2020-2021, kvůli pandemii covid-19 byly však pobyty stážistů o rok odloženy. Organizátorem pobytů byla Fulbrightova komise, česko-americká organizace založená za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi ČR a USA. Na školy v ČR bylo ve šk. roce 2021/22 umístěno 31 asistentů. Asistenti byli v ČR od září 2021 do června 2022, podíleli se na výuce v rozsahu 15 až 20 hodin týdně a zapojovali se i do mimoškolních aktivit. Asistenti si Českou republiku vybrali z 66 zemí, které jsou do programu zapojeny. Seznámili se zde s lidmi, tradicemi a kulturou a stali se plnohodnotnou součástí pedagogického sboru a školní komunity.

Informace o asistentce

Na OA v září 2021 přiletěla Eloise Arnot ze státu Oregon, která má za sebou bakalářské studium psychologie a pedagogiky a celou řadu pracovních i cestovatelských zkušeností. Aktivně se zapojila do výuky a byla v každodenním kontaktu se studenty. Pro žáky, učitele i pro ni samu to byla nesmírně cenná zkušenost, což dokládá i její dopis před odjezdem a pozdrav z prázdnin.