MEDigi

Digipedagogiset

osaamismerkit

Tällä sivustolla kehität digipedagogista osaamistasi hankkimalla digitaalisia osaamismerkkejä. Voit hakea vapaasti kaikkia tämän sivuston merkkejä joustavasti omien aikataulujesi, lähtötasosi ja kiinnostuksesi mukaan. Haetuista merkeistä saat palautetta ja tarvittaessa ohjausta merkkihakemusten arvioijilta. Merkit on jaoteltu kahdelle sivulle:

Mikäli digitaaliset osaamismerkit ja niiden hakeminen on sinulle uusi toimintatapa, tutustuthan ensin merkkien hakuohjeisiin.

Kuka voi hakea osaamismerkkejä?

Osaamismerkit ovat osa MEDigi – hankkeessa tehtävää digipedagogisen osaamisen kehittämistä. Merkit ovat haettavissa lääketieteen koulutusalojen opetushenkilöstölle ja digipedagogisille kehittäjille MEDigi-hankkeen toiminta-aikana omassa tahdissa ja omien kehittämistarpeiden mukaisesti. Merkkihakemukset arvioi ja osaamisen kehittämisessä ohjaavat ja tukevat Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun digipedagogiikan asiantuntijakouluttajat.

Osaamismerkit osaamisen kehittämisessä, tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Osaamismerkit ovat yksi tapa tunnistaa ja tunnustaa osaamista riippumatta siitä, miten osaaminen on hankittu. Osaamismerkit tukevat oman osaamisen tunnistamista kuvaamalla kriteerit tavoiteltavasta taidosta ja toiminnasta sen eri muodoissa ja soveltamiskohteissa ja ohjaavat osaamisen kehittämisen prosessia. Osaamismerkkien avulla oman osaamisen voi tuoda näkyväksi ja jakaa eri yhteyksissä digitaalisessa muodossa.

Tälle sivustolle kootut digipedagogiikan osaamismerkit vastaavat opettajien digiosaamisen kansainvälisen viitekehyksen DigCompEdun - osaamisalueisiin.