Економіка

Економіка 11 клас - профільний рівень

Тема 1. Виробнича функція.Виробничі технології, ефект від масштабу й виробничі можливості підприємства .

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 7.

Однофакторна і двофакторна виробнича функція https://pravo.studio/ekonomicheskaya-teoriya/virobnicha-funktsiya-39870.html

Виробнича функція як технологічна модель системи «витрати—випуск» https://library.if.ua/book/120/8012.html

Приклади розвязування задач: https://studfile.net/preview/5194001/page:38/

https://studopedia.com.ua/1_212011_prikladi-rozvyazannya-zadach-do-rozdilu-.html

Тема 2. Основні види витрат підприємства. Явні та неявні витрати. Постійні, змінні, загальні, граничні витрати.

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), &8.

https://pidruchniki.com/17990717/ekonomika/vitrati_virobnitstva

https://pandia.ru/text/79/499/2356-13.php

Тема 3. Основні елементи витрат. Собівартість виробництва одиниці товару.

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 9.

Характеристика витрат за певними кваліфікаційними ознаками https://pidruchniki.com/1228112845666/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/harakteristika_vitrat_pevnimi_kvalifikatsiynimi_oznakami

Приклади розвязування задач: https://www.arhivinfo.ru/2-5553.html

Тема 4. Звязок доходів підприємця та витрат. Валовий дохід (загальнй виторг). Нормальний прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток. Рентабельність.

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 10.

Беззбитковість та рентабельність підприємства: https://pidruchniki.com/15100827/politekonomiya/dohodi_pidpriyemstva_bezzbitkovist_rentabelnist_pidpriyemstva

Прибуток підприємства: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21750/

Приклади розвязування задач: https://studfile.net/preview/5704451/page:4/

11 клас. Завдання на тиждень 30.03 - 3.04.20

Тема 5. Визначення оптимального обсягу виробництва. Максимізація прибутку підприємства. Закон максимізації прибутку (мінімізації витрат)

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна),& 11

http://toplutsk.com/articles-article_567.html

Максимізація прибутку фірми-монополіста https://helpiks.org/8-36745.html

https://www.slideshare.net/alegre380/7-41193210

Тема 6. Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства. Аналіз показників діяльності підприємств в Україні

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 12

https://subject.com.ua/lesson/economic/11klas/20.html

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96

Тема 7. Практична робота. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом "витрати плюс"

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), && 7-12 (повторити)

Виконати практичну роботу. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом "витрати плюс" на стор. 45-46 підручника.

11 клас. Завдання на тиждень 6.04 - 10.04.20

Тема 8. Урок узагальнення і систематизації знань з теми "Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства"

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), && 7-12 (повторити)

Розв'язати тестові завдання на стор.46.

Розв'язати задачі 1-7 на стор.47

Тема 9-10. Джерела фінансування діяльності підприємства. Фінансова звітність підприємства. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства.

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), &&13, 14.

https://pidruchniki.com/16280414/finansi/dzherela_finansuvannya_diyalnosti_subyektiv_gospodaryuvannya

11 клас. Завдання на тиждень 13.04 - 17.04.20

Тема 11. Способи залучення зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 15

Провести моніторинг та зробити аналіз відсотків за банківські кредити.

Опрацювати додаткові матеріали: https://pidruchniki.com/14150823/finansi/finansovi_resursi_dzherela_formuvannya

https://pidruchniki.com/14150823/finansi/finansovi_resursi_dzherela_formuvannya

Тема 12-13. Мінімізація ризику в діяльності підприємства та страхування

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 16

Підготувати повідомлення про розвитку страхування в Україні.

Опрацювати додаткові матеріали: https://pidruchniki.com/67941/menedzhment/klasifikatsiya_vidi_rizikiv

http://ukr.vipreshebnik.ru/upr-rizik/3993-sutnist-rizikiv-u-diyalnosti-pidpriemstva.html

https://brit-mark.com/ua/press-centre/brit-mark-media/2015/%D1%81hto-dolzhno-vklyuchat-v-sebya-strahovanie-organizatsiy-i-predpriyatiy

11 клас. Завдання на тиждень 21.04 - 24.04.20

Тема 14 - 15. Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування потфелю цінних паперів.

 1. Опрацювати матеріали:

http://geog.avatorl.org/wp-content/uploads/2012/11/Untitled.FR11.pdf

https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83

https://library.if.ua/book/93/6442.html

https://pidruchniki.com/2008021543198/finansi/instrumenti_fondovogo_rinku

2. Підготувати повідомлення на тему: "Які "портфельні ризики" виникли у підприємств за період карантину в Україні та можливість їх диверсифікації"

Тема 16. Узагальнення і ситематизація знань з теми "Організація фінансової діяльності підприємства"

 1. Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), повторити && 13 - 16

2. Розв'язати тестові завдання на стор. 62 - 63

3. Дати відповіді на запитання 1-9 і розв'язати задачі 10, 11 на сторю 63

11 клас. Завдання на тиждень 27.04 - 30.04.20

Тема 17. Управління підприємством: сутність, функції та моделі

 1. Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), повторити &17

 2. Опрацюйте додаткові матеріали

https://studfile.net/preview/5251754/page:2/

https://library.if.ua/book/60/4237.html

https://studfile.net/preview/5251742/page:2/

 1. Дайте письмові, розгорнуті відповіді запитання на стор. 67 підручника.

Тема 18-19.Бізнес-планування підприємницької діяльності

 1. Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), повторити &18

 2. Опрацюйте додаткові матеріали

https://buklib.net/books/33587/

http://melnicabiz.com.ua/business-plans/1_business_plans.html

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/biznes-plan-5475/

 1. Виконайте навчальний проєкт "Бізнес план вашого підприємства" ( форма виконання : опис +презентація)

11 клас. Завдання на тиждень 04.05 - 08.05.20

Тема 20.Основи управління проєктами

 1. Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), повторити &19

 2. Опрацюйте додаткові матеріали https://buklib.net/books/34104/

https://studentbooks.com.ua/content/view/1312/42/1/2/

https://buklib.net/books/34064/

https://buklib.net/books/34070/

 1. Написати проєкт "Моя траєкторія розвитку" (презентація або відео)

Тема 21-22. Маркетингова діяльність підприємства. Реклама: мета, засоби, сучасні форми.

 1. Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), повторити &20-21

 2. Опрацюйте додаткові матеріали

https://stud.com.ua/48422/marketing/etapi_marketingovogo_doslidzhennya

http://www.info-library.com.ua/books-text-9571.html

https://pidruchniki.com/1199062050051/marketing/segmentatsiya_rinku

https://buklib.net/books/22950/

3. Створити рекламу товару чи послуги, які виробляє ваше підприємство (про яке ви писали бізнес-план)

11 клас. Завдання на тиждень 12.05 - 15.05.20

Тема 23. Урок узагальнення і систематизації знань з теми "Управління підприємством"

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), повторити && 17 - 21

Виконати тести на стор. 81 -82 підручника

Розв'язати задачі на стор.82 підручника

Підсумковий тест. (Виберіть одну правильну відповідь)

10 клас - профільний рівень

Тема 1. Ринок товарів та послуг. Суб'єкти ринку та його організація. Форми сучасної торгівлі.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), & 47.

https://buklib.net/books/33881/

https://uchebnikfree.com/obschaya-ekonomika_792/rinok-tovariv-poslug-yogo-31550.html

Тема 2. Ринок праці. Пацівник та роботодавець як суб'єкти ринку. Їхні права та зобов'язання. Що визначає попит і пропозицію на ринку праці.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), &48.

Інфраструктура ринку праці: https://pidruchniki.com/12920522/ekonomika/infrastruktura_rinku_pratsi

https://stud.com.ua/81495/ekonomika/rinok_pratsi_osoblivosti_yogo_formuvannya

Для додаткового читання: https://robotodavets.org.ua/2018/12/12/yak-zminyvsya-rynok-pratsi-v-ukrayini.html

Дати відповідь на запитання:

а). Які особливості має ринок праці?

б). Чим зумовлена зміна нахилу кривої пропозиції на ринку праці?

Тема 3. Ринок капіталу. Покупці та продавці кредитних ресурсів. Що впливає на попит і пропозицію на ринку капіталу.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 49.

https://pidruchniki.com/1725100162903/politekonomiya/rinok_kapitalu

Ринок цінних паперів: https://pidruchniki.com/15330518/politekonomiya/rinok_tsinnih_paperiv_fondova_birzha

Фондова біржа: https://pidruchniki.com/10480304/politekonomiya/fondova_birzha_osnovni_operatsiyi

Тема 4.Ринок землі. Власники та орендарі (покупці) земельних ресурсів. Чинники попиту на землю та її пропозиції.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), &50.

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/TEST/LEKC_14.htm

https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-prinyala-zakon-rynke-zemli-nuzhno-znat-1585597203.html

Тема 5. Ринок інформації. Виробники, покупці (користувачі) інформації. Права та зобов'язання виробників і споживачів інформаційних ресурсів.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), & 51.

https://pidruchniki.com/73973/marketing/informatsiyniy_rinok_mehanizm_funktsionuvannya

Закон України "Про інформацію": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

10 клас . Завдання тиждень 30.03 - 3.04.20

Тема 6. Державне регулювання ринку праці, капіталів та землі.

Опрацювати нижче подані матеріали та зробити стислий конспект.

Державне регулювання ринку праці в Україні http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/738-derzhavne-regulyuvannya-rinku-pratsi-v-ukrajini

КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні https://www.kmu.gov.ua/npas/97230579

Оцінка механізму державного регулювання фінансового ринку України http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/27.pdf Державне регулювання ринку цінних паперів https://buklib.net/books/23097/

Сучасні проблеми державного регулювання ринку землі в Україні http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/5.pdf

Тема 7. Закон ринкового формування доходів. Рента - дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), &52, 53

https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-prinyala-zakon-rynke-zemli-nuzhno-znat-1585597203.html

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/TEST/LEKC_14.htm

Приклади розв’язання задач та пояснення до них https://studfile.net/preview/5194006/page:44/

Тести https://studfile.net/preview/5194006/page:45/

Тема 8. Заробітна плата.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),&54

Задачі для практичного заняття https://studfile.net/preview/3271396/

Розрахунок зарплати в 2020 році: нарахування, утримання, "на руки" працівнику

https://smartfin.ua/page/rozrahunok-zarplaty-v-2020-roci

Податки на зарплату-2020: розрахунки на прикладах

https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-zarplaty-i-kadry-3-nalogi-na-zarplatu-2020-raschety-na-primerax

10 клас. Завдання на тиждень 6.04 - 10.04.20

Тема 9. Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних ресурсів.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 55

Виконати завдання і задачі на стор. 200

https://buklib.net/books/33895/ https://pidruchniki.com/10650913/bankivska_sprava/pozichkoviy_protsent_yogo_funktsiyi

Розв'язання типових задач https://studfile.net/preview/381081/page:4/

Тема 10. Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 56

Виконати завдання і задачі на стор. 203

https://pidruchniki.com/1601101338075/politekonomiya/rinok_tsinnih_paperiv_osobliva_forma_ruhu_kapitaliv

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/TEST/LEKC_20.htm

Типові практичні задачі та приклади їх вирішення.

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/15nebava_teoriya_korporativnogo_upravlinnya/4..htm

Тема 11. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування у бізнесовий проєкт.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 57

Виконати завдання і задачі на стор. 205

http://www.info-library.com.ua/books-text-3094.html

http://monetary-flow.com/shto-take-diskontuvannya/

http://monetary-flow.com/yak-obrati-stavku-diskontuvannya/

Приклади розв’язку типових задач https://studfile.net/preview/5704597/page:17/

10 клас. Завдання на тиждень 13.04 - 17.04.20

Тема 12. Дохід виробника інформаційних ресурсів в інформаційній економіці.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 58

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2378

Тема 13.Нерівність у розподілі доходів: зміст, наслідки та способи вимірювання. Проблеми формування та розподілу доходів в Україні.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 59

Опрацювати теоретичний матеріал на стор.239 та приклади розв'язування задач стор.246-251 із підручника Петрушенко "Мікроекономіка" поданого в посиланні

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50398/15/Petrushenko_Mikroekonomika_teoriia.pdf

Тема 14. Узагальнення і систематизація знань з теми "Доходи у ринковій економіці"

Повторити && 52-59

Розв'язати тестові завдання на стор. 212.

Розв'язати задачі 1-8 на стор.213.

10 клас. Завдання на тиждень 21.04 - 24.04.20

Тема 15. Взаємозв'язок структури та інфраструктури сучасного ринку

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), &60

http://referat-ok.com.ua/ekonomika-pidprijemstva/infrastruktura-rinku-v-ukrajini

Інфраструктура ринку.docx

Тема 16. Товарні біржі. Роль уряду в їх функціонуванні

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 61

Підготуйте презентацію на одну із нижче поданих тем ( на вибір):

а). "Історія розвитку товарних бірж у світі "

б). "Історія розвитку товарної біржі в Україні"

в). "Аналіз сучасних товарних бірж"

https://aeaep.com.ua/spysok-birzh/

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12

http://www.utsb.kiev.ua/ukr/tovarni_birzhi_svitu

http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/64-t/3339-tovarna-birzha.html

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21545/

10 клас. Завдання на тиждень 27.04 - 30.04.20

Тема 17. Фондова біржа, її організація та роль уряду у функціонуванні. Індекси фондового ринку.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 62

https://buklib.net/books/31964/

https://pidruchniki.com/1465071762906/politekonomiya/fondova_birzha_rol_ekonomitsi

https://putivl.com.ua/presentations/3801-prezentacia-na-temu-operacii-fondovoi-birzi.html

Написати есе з теми «Переваги та недоліки біржової торгівлі»

Тема 18-19. Банки у функціонуванні ринку капіталів. Основні операції та послуги банків. Регулювання діяльності банків національним регулятором.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 63

https://buklib.net/books/24481/

https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-optimizuvav-strukturu-pid-otrimannya-novih-funktsiy-v-mejah-proyektu-split

Підготуйте повідомлення про банки, які діють у місті Луцьку.

Розберіть приклади вирішення задач на прості і складні банківські відсотки.

https://pidruchniki.com/1377110752664/bankivska_sprava/skladni_protsenti_protsenti_kapitalizatsiyeyu_mehanizmi_zastosuvannya

10 клас. Завдання на тиждень 04.05 - 08.05.20

Тема 20 -21. Інші фінансово-кредитні посередники - страхові компанії, трасти, інвестиційні фонди - у функціонуванні ринку капитал.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 64

Опрацювати додаткові матеріали

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83:_%D0%86%D0%BD%D1%88%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%E2%80%93_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97,_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8...

https://www.nexus.ua/8_3-chto-takoe-trast-i-zachem-on-nuzhen

https://financer.com/ua/zaoshhadzhennya-ta-investyciyi/invest-fondy/

Підготувати презентацію на тему "Страхування в Україні"

Тема 22 Служби зайнятості та працевлаштування у функціонуванні ринку праці. Державні та недержавні служби (агенції) на ринку праці.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 65

Опрацювати додаткові матеріали та переглянути відео

https://www.dcz.gov.ua/storinka/pro-sluzhbu

https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/vydy-poslug-yaki-nadaye-robotodavcyam-derzhavna-sluzhba-zaynyatosti

https://www.youtube.com/watch?v=Z5IkQGQBI4I

https://vol.dcz.gov.ua/

Виконати завдання 3 на стор.229 підручника.

Ознайомитися із сайтом Волинського обласного центру зайнятості

Підготувати повідомлення про роботу служби зайнятості м. Луцька

10 клас. Завдання на тиждень 12.05 - 15.05.20

Тема 23-24. Ринкова інфраструктура сучасної України.

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ),& 66

Опрацювати додаткові матеріали

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13246.pdf

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16869/1/%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%90%20%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%A3.pdf

Підготуйте повідомлення про діяльність одного із українських банків, страхової компанії, служби зайнятості й працевлаштування.

Виконайте практичну роботу " Послуги, які надає банк" на стор. 231-232 підручника

Тема 25. Урок узагальнення і систематизації знань

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), повторити && 60 - 66

Розв'язати тести на стор. 233 підручника

Розв'язати задачі на стор.233 підручника

Підсумковий тест. (Виберіть одну правильну відповідь)


9 клас - профільний рівень Курс "Основи податкових знань"

Тема 1. Фіскальна система української козацької держави та Запорозької Січі.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), &8.

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5306

Особливості формування та функціонування фінансової системи Гетьманщини ( середина XVII -перша половина XVIII ст) www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › cgiirbis_64

Використовуючи різноманітні джерела інформації, встановіть, на які види промислів було встановлено високий розмір податку в Запорозькій Січі.

Тема 2. Оподаткування на українських землях у складі Російської імперії.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), &9.

Правове регулювання оподаткування населення українських земель у складі Російської імперії www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › cgiirbis_64

Оцініть податкові реформи правителів Російської імперії.

Тема 3. Податки за часів Австро-Угорської імперії.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), &10.

http://firtka.if.ua/blog/view/podatki-u-staromu-stanislavovi

Виконати практикум "Дослідіть, які податкисплачувало населення до казни Австро-Угорської імперії.

Тема 4. Урок узагальнення і систематизації знань

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), повторити && 6-10.

За результатами вивчення параграфів написати реферат на тему " Історичні етапи еволюції оподаткування на українських землях у складі інших держав. Переваги та недоліки"

9 клас. Завдання на тиждень 30.03 - 3.04.20

Тема 5. Оподаткування в Україні за радянських часів

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 12

Дайте відповіді на запитання (тезисно, письмово)

а). Який податок займав центральне місце в податковій системі радянського періоду?

б). Що було причиною введення воєнного податку?

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1484

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1496

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/232doc.php

Тема 6. Становлення та розвиток податкової системи незалежної України.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), &13

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10732/1/%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9F%D0%98%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98.pdf

https://pidruchniki.com/18860309/politekonomiya/stanovlennya_podatkovoyi_sistemi_ukrayini

Складіть хронологічну таблицю "Етапи розвитку податкової системи незалежної України"

Творчий проєкт. Напишіть твір на тему ( на вибір):

 • "Податки - це ціна цивілізованості суспільства"

 • "Нема податку - нема порядку"

9 клас. Завдання на тиждень 6.04 - 10.04.20

Тема 7. Поняття й ознаки держави.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна),& 14

Переглянути додаткові матеріали.

Написати есе на тему "Податки - це добробут держави"

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/8..htm

https://www.youtube.com/watch?v=e8XjCRma4GE

https://www.youtube.com/watch?v=inZS7LU22xI

https://www.youtube.com/watch?v=A7CJpu-Oo3E

https://www.youtube.com/watch?v=EBjWEQesJ48

https://www.youtube.com/watch?v=wOLqYzNp-Ik

Тема 8. Громадянин, характеристика його прав та обов'язків. Сутність податку та його взаємозв'язок Із поняттями "громадянин" та "держава"

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 15, 16

Виконати практикум (стор. 49): а. Прочитайте статтю 53 Конституції України. б. Уявіть, що ви вирішили створити приватну середню школу, в якій діти навчатимуться за певну плату. Які витративам довадеться здійснювати щороку для того, щоб забезпечити навчально - виховний процес?

3. Перегляньте відео і дайте відповідь на питання: "Чому сплата податку - обов'язок, а не право?

https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii

https://www.youtube.com/watch?v=s9KymBDDXqM

https://www.youtube.com/watch?v=fYlUZZFPBqw

9 клас. Завдання на тиждень 13.04 - 17.04.20

Тема 9. Поняття та сутність державного бюджету. Балансування бюджету:дефіцит, профіцит.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 17, 18

Виконати практикуми на стор.57, стор.60

https://library.if.ua/book/11/1073.html

Тема 10.Принципи оподаткування. Характеристика податкової системи. Види податків та їх основні ознаки.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 19, 20

Підготуйте презентацію на тему "Цікаві види податків в інших країнах світу"

https://studfile.net/preview/5562030/page:4/

https://studfile.net/preview/5562030/

9 клас. Завдання на тиждень 21.04 - 24.04.20

Тема 11. Основні елементи податку.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 21

Виконати практикум на стор. 73

https://pidruchniki.com/66999/ekonomika/elementi_podatkiv_harakteristika

Тема 12. Податкові пільги, як складова частина податку.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 22

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/accountant/16204/

https://anticorruption.in.ua/instructions/nadannya-podatkovikh-pilg.html

http://www.economy.in.ua/pdf/6_2009/11.pdf

Підготувати повідомлення про податкові пільги передбачені в Україні для підприємців - платників податку на прибуток.

Підготувати творче завдання "Уявіть, що ви міністр економіки в уряді України. Поміркуйте і запишіть у вигляді рекомендацій ваші пропозиції щодо того:

 1. Які зміни в систему оподаткування підприємств України необхідно внести?

 2. Яким вітчизняним підприємствам варто надати податкові пільги в оподаткуванні прибутку під час карантину через пандемію COVID-19?

 3. Які вигоди для суспільства та економіки України це матиме?"

9 клас. Завдання на тиждень 27.04 - 30.04.20

Тема 13 -14. Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 23, 24

Опрацювати додаткові матеріали:

https://24tv.ua/prozhitkoviy_minimum_2020_minimalna_zarplata_2020_ukrayina_suma_viplat_n1220143

https://smartfin.ua/page/minimalna-zarplata-2020

https://smartfin.ua/page/rozrahunok-zarplaty-v-2020-roci

https://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/minesv.html

Виконати практикуми на стор.80 та стор. 83 підручника

9 клас. Завдання на тиждень 04.05 - 08.05.20

Тема 15.Податок на доходи фізичних осіб. Податкова соціальна пільга. Податкова знижка.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 25, 26

Опрацювати додаткові матеріали:

https://services.dtkt.ua/catalogues/tax_rates/11

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/february/issue-15/article-107068.html

https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9864/104401

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/poryadok-deklaruvannya-dohodiv-gromadya/podatkova-znijka/

Виконати практикум на стор. 92 підручника

Тема 16. Оподаткування майна та доходів від операцій з ним. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Податок на додану вартість.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 27, 28

Опрацювати додаткові матеріали:

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016742-dokhodi-gromadyan-vid-drugogo-prodazhu-nerukhomogo-mayna-vprodovzh-roku-splachuyetsya-podatok

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016193-transportniy-podatok-2020-pro-scho-neobkhidno-znati-vlasnikam-avto

https://services.dtkt.ua/catalogues/tax_rates/33

Виконати практикуми на стор. 95-96 та на стор. 100 підручника

9 клас. Завдання на тиждень 12.05 - 15.05.20

Тема 17. Особливості податкового законодавства України. Податковий Кодекс. Завдання, функції та права державної податкової служби України.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 29

Опрацювати додаткові матеріали:

https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/nalogovyi-kodeks/

https://minjust.gov.ua/m/str_11350

https://mof.gov.ua/uk/tax-policy

Підготувати доповідь про діяльність державної податкової служби України

Тема 18. Хто такий податківець. Основні обов'язки та етика поведінки працівників державної податкової служби України

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 31,32

Опрацювати додаткові матеріали:

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100014073-dlya-podatkivtsiv-vprovadzheno-etichni-standarti-povedinki

https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/kodeks-profesiynoi-etyky-pracivnyka-derzhavnoi-podatkovoi-sluzhby-ukrainy.html

Підготуйте доповідь про основні правила поведінки податківців у стосунках із платниками податків.

9 клас. Завдання на тиждень 18.05 - 22.05.20

Тема 19-20. Хто є платниками податків та які вони мають обов'язки. Права платників податків. Чому потрібно платити податки.

Підручник "Основи податкових знань" 9 кл. (Г.М.Калач, Ю.М.Коваленко, Т.А.Забарна), & 33, 34, 35

Опрацювати додаткові матеріали

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016559-podatki-u-sviti-navischo-nam-potribni-podatki-ta-yak-stvoriti-efektivnu-sistemu-opodatkuvannya

http://ck.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-174610.html

Підготуйте доповідь на тему "Як створити ефективну систему оподаткування в Україні"

8 клас - профільний рівень.

Розділ.4. Як запобігти банкрутству.

Тема1. Як досягти найбільшого прибутку. Зовнішні та внутрішні витрати.

Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), &17.1 (ст.159-160)

Витрати виробництва https://buklib.net/books/24812/

Тема 2-3.Прибуток та його види. Постійні, змінні, загальні та граничні витрати.

Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), &17.2.(ст.161-162) , & 17.3.

Приклади розв’язання задач: https://studfile.net/preview/5193806/page:35/

Тема 4. Обсяг виробництва. Банкрутство.

Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), & 17.4.

Максимізація прибутку: https://library.if.ua/book/65/4831.html

Творчі завдання:

а). Чому дорівнюють граничні витрати при отриманні фірмою максимального прибутку за умов досконалої конкуренції.

б). Наведіть приклади природних монополій та обгрунтуйте доцільність їх існування.

8 клас. Завдання на тиждень 6.04 - 10.04.20

Тема 5. Ринкова інфраструктура - необхідна складова ринку. Основні елементи ринкової інфраструктури.

Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), &18.1 (стор.173- 175)

https://buklib.net/books/33785/

Тема 6. Біржі, їх види. Цінні папери.

Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), & 18.2 (стор 176- 182)

Основні завдання (функції) товарної біржі https://studfile.net/preview/7425056/page:5/

Фондова біржа та біржові операції https://pidruchniki.com/11360401/finansi/fondova_birzha_birzhovi_operatsiyi

Цінні папери та їх види https://buklib.net/books/28943/

8 клас. Завдання на тиждень 13.04 - 17.04.20

Тема 7. Узагальнення і систематизація знань з теми " Як не збанкрутувати?

1. Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), && 15-18 повторити.

2.Розв'язати підсумкові тести (кожен тест - 0,5 балів)

https://docs.google.com/forms/d/1fUkkbhncqrLCWTweRL2Jl-ozwh5wlT9sIlYyti46a1k/edit

3. Розв'язати задачу ( 3 бали)

https://docs.google.com/document/d/1DueJBzztejwFNvMNNURXBH09Vphs_EJvqAnT9jN7sRM/edit

4. Дати розгорнуту відповідь на творче завдання ( 3 бали)

https://docs.google.com/document/d/1NrotfRFUno_2Y3-AXuBxpw4ZF4F8Sx75lMS9URaoP0U/edit

Тема 8. Ринок праці. Реальна і номінальна заробітна плата.

Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), & 23.1-23.2

2. Виконати письмово завдання на стор.235

3. Виконати практичні завдання на стор.236

https://pidruchniki.com/1961030962899/politekonomiya/rinok_pratsi_zarobitna_plata

https://pidruchniki.com/1906021562902/politekonomiya/nominalna_realna_zarobitna_plata_diferentsiatsiya_rivniv_zarobitnoyi_plati_mizh_krayinami

8 клас. Завдання на тиждень 21.04 - 24.04.20

Тема 9. Форми оплати праці. Індексація доходів.

1. Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), & 23.3

2. Дайте письмово відповіді на запитання1,2,3,4 (з позначкою Подумай) на стор.236

3. Розв'яжіть задачу і вправи на стор.236

4. Опрацюйте додаткові теоретичні матеріали.

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/june/issue-50/article-18968.html

https://legal-maximum.com/uk/blog/indeksatsiya-zarobitnoi-plati/

https://services.dtkt.ua/calculators/salary

https://www.buh24.com.ua/kolektivniy-dogovir-zrazok/

5. Виконайте творче завдання: "Склади колективний договір, який відбиватиме всі твої вимоги до праці"

Тема 10. Доходи від цінних паперів . Основні види цінних паперів. Розмір дивідендів.

1. Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), &24.

2. Виконати тести, практичні завдання на стор. 245-246

3. Виконати завдання на стор.247

4. Розібрати приклади розв'язування задач.https://studfile.net/preview/5704597/page:15/

https://pidruchniki.com/18060203/finansi/harakteristika_osnovnih_vidiv_tsinnih_paperiv

8 клас. Завдання на тиждень 27.04 - 30.04.20

Тема 11. Я - клієнт банку. Поняття про банки. Банківська система.

1. Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), &25.1

2. Опрацювати додаткові матеріали

https://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/BankSumy/2237_05.pdf

https://studfile.net/preview/6447099/page:2/

https://buklib.net/books/33921/

3. Підготувати презентацію на тему "Історія розвитку банківської справи"

4. Підготувати повідомлення про один із банків м. Луцьк

Тема 12. Основні види банківських послуг.

1. Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), &25.2

2. Опрацювати додаткові матеріали

https://pidruchniki.com/14210923/bankivska_sprava/harakteristika_vidi_bankivskih_poslug

https://pidruchniki.com/19480327/bankivska_sprava/klasifikatsiya_bankivskih_operatsiy_poslug

https://pidruchniki.com/2015060964914/finansi/rinok_bankivskih_poslug

Написати покрокову інструкцію "Як обрати банк?"

8 клас. Завдання на тиждень 03.05 - 08.05.20

Тема 13-14. Депозити. Простий та складний відсоток.

Підручник "Моя економіка" (Л.М. Кириленко, Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, І.М.Пархоменко), стор. 250 -252 &25

Опрацювати додаткові матеріали

http://vseprogroshi.com.ua/klasyfikaciya-depozytnyh-vkladiv.html

https://stud.com.ua/17214/finansi/prosti_skladni_vidsotki

https://yukhym.com/uk/matematika/prosti-vidsotki-zadachi-ta-formuli.html

https://yukhym.com/uk/matematika/zadachi-na-skladni-vidsotki.html

Опрацювати приклади розв'язування задач на прості і складні відсотки

Розв'язати завдання (1-3) на стор.257

2020-2021 навчальний рік

11 клас. Завдання на тиждень 18.01 - 22.01.20

Тема 49. Світове господарство: суть та основні етапи розвитку

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 50

Виконайте завдання 1, 3, 4 на стор. 191

Опрацюйте додаткові матеріали:

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21850/

https://pidru4niki.com/1886031345379/politekonomiya/osnovni_etapi_rozvitku_svitovogo_gospodarstva

Тема 50. Форми міжнародних економічних відносин

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 51

Виконайте завдання 1, 2, 3 на стор. 196

Підготуйте міні-проєкт "Заходи щодо збільшення індексу глобальної конкурентоспроможності України за показником "Ефективність ринку праці""

Опрацюйте додаткові матеріали:

https://history.vn.ua/pidruchniki/krihovec-economy-11-class-2019-profile-level/44.php;

http://studies.in.ua/ru/ekonomika-seminary/474-svtove-gospodarstvo.html

Тема 51. Суб'єкти світового господарства. Риси економік країн різного рівня розвитку та особливості взаємодії у економічній сфері.

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 49, 50 повторити

Опрацюйте матеріали:

https://stud.com.ua/6872/ekonomika/subyekti_svitovogo_gospodarstva_pochatku_stolittya;

https://studentbooks.com.ua/content/view/267/50/1/1/;

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/23820/;

https://tvojarabota.pl/ua/novosti/rejting-krayin-z-najbilsh-rozvinenoyu-ekonomikoyu-v-sviti-503

Тема 51. Суб'єкти світового господарства. Риси економік країн різного рівня розвитку та особливості взаємодії у економічній сфері.

Підручник "Економіка" 11 кл. профільний рівень (Л.Крупська, І.Тимченко, Т.Чорна), & 49, 50 повторити

Опрацюйте матеріали:

https://stud.com.ua/6872/ekonomika/subyekti_svitovogo_gospodarstva_pochatku_stolittya;

https://studentbooks.com.ua/content/view/267/50/1/1/;

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/23820/;

https://tvojarabota.pl/ua/novosti/rejting-krayin-z-najbilsh-rozvinenoyu-ekonomikoyu-v-sviti-503

10 клас. Завдання на тиждень 18.01 - 22.01.20

Тема 55. Ціна, витрати та корисність товару

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), & 38

Виконати завдання 1, 2 на стор. 141

Опрацювати додаткові матеріали:

https://spe.org.ua/blog/bi/tsina-vartist-tsinnist/;

https://journal.ostapp.com.ua/uk/articles/post/marza-i-nacenka;

https://pidru4niki.com/73355/investuvannya/tsina_spozhivcha_vartist_produktsiyi

Тема 56. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), & 39

Виконати завдання 4, 5 на стор. 144

Опрацювати додатковий матеріал:

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0._%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.82:_.D0.B7.D0.BC.D1.96.D1.81.D1.82_.D1.82.D0.B0_.D1.84.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.2C_.D1.89.D0.BE_.D0.BD.D0.B0_.D0.BD.D1.8C.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B2.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D1.8E.D1.82.D1.8C

Тема 57. Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни

Підручник "Економіка" 10 кл. профільний рівень (Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна ), & 40

Виконати завдання 1, 2, 3 на стор.146

Опрацювати додаткові матеріали:

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0._%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.B7.D0.B8.D1.86.D1.96.D1.8F:_.D0.B7.D0.BC.D1.96.D1.81.D1.82_.D1.82.D0.B0_.D1.84.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.2C_.D1.89.D0.BE_.D0.BD.D0.B0_.D0.BD.D0.B5.D1.97_.D0.B2.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D1.8E.D1.82.D1.8C