PHA Health Care Challenge 2020

พบการเปิดตัวกิจกรรมประกวดแข่งขันดูแลสุขภาพ PHA Health Care Challenge 2020 ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่คณะเภสัชศาสตร์

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. บริเวณโถง 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(รับสมัคร 16-31 ธันวาคม 2562 ***ฟรี***)

ลดน้ำหนัก

1. ลงทะเบียน

2. ชั่งน้ำหนักก่อนแข่งขัน (25 ธ.ค.62 - 10 ม.ค.63)

3. ออกกำลังกาย และกิจกรรมลดน้ำหนัก

4. ชั่งน้ำหนักทุกสิ้นเดือน (ภายใน 3 วันทำการของเดือนถัดไป)

กรุณามาชั่งน้ำหนักในงานเปิดตัวกิจกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2562 หรือติดต่อผู้รับผิดชอบภายในกำหนดเวลา

สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร

นับก้าว

1. ลงทะเบียน

2. เลือกอุปกรณ์และ application ในการบันทึกข้อมูล

3. เดิน-วิ่ง ให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า 8,000 ก้าว (พกอุปกรณ์ติดตัว)

4. บันทึกผลด้วยตนเอง (ใช้ user NU) --->

สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร

เผาผลาญแคลอรี่

1. ลงทะเบียน

2. เลือกอุปกรณ์และ application ในการบันทึกข้อมูล

3. ออกกำลังกาย เพื่อเผาผลาญ (พกอุปกรณ์ติดตัว)

- ชาย วันละไม่ต่ำกว่า 350 กิโลแคลอรี่

- หญิง วันละไม่ต่ำกว่า 300 กิโลแคลอรี่

4. บันทึกผลด้วยตนเอง (ใช้ user NU) --->

สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร

***1 คน สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้หลายประเภท***