MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเด็กหญิงวิลาสินี แสนอยู่

ชื่อเด็กหญิงวิลาสินี แสนอยู่

ชื่อเล่น นุ้ย

ชั้นม.2/5 เลขที่24 สารการเรียนวิทย์-คณิต

กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

ที่อยู่ 155 หมู่1 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230

อาชีพที่ใฝ่ฝัน พยาบาล