MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ เด็กหญิง ประภาวรินทร์ สุขตะกั่วเด็กหญิง ประภาวรินทร์ สุขตะกั่ว

ชื่อเล่น ปุ๋มปิ๋ม ชั้น ม.2/5 เลขที่18

สายการเรียน วิทย์-คณิต

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา