MY SELF

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เด็กหญิงนัทฐิยา สิงห์มูล

เด็กหญิงนัทฐิยา สิงห์มูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

ที่อยู่ปัจจุบัน 56 ม.1 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นผู้พิพากษา หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุจึงอยากจะเป็น และคำตอบสำหรับตัวฉันคือ "เป็นคนรักความถูกต้อง"