MY SELF

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเด็กหญิงจีรพร ชาญตะกั่ว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อเด็กหญิงจีรพร ชาญตะกั่ว ชื่อเล่นมิ้นท์

เกิดวันที่13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ2546 อายุ14ปี

สัญชาติ ไทย เชื่อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ จำนวนพี่น้อง1คน

บิดานายพัฒนศักดิ์ ชาญตะกั่ว อาชีพเกษตกร

มาดานางอรอนงค์ ชาญตะกั่ว อาชีพเกษตกร

อาศัยอยู่

บ้านเมย บ้านเลขที่193 หมู่8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1-3 จากโรงเรียนบ้านเมย

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4-6 จากโรงเรียนบ้านเมย

กำลังศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 ที่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

คติประจำใจ

สู้เพื่อฝัน ทำเพื่ออนาคต

อาชีพที่ชอบ

เภสัชกร