MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ของเด็กชายชนะชัยศาล เสนผาบ

เด็กชายชนะชัยศาล เสนผาบ ( โจ้ )

# ที่อยู่อาศัย

อาศัยยอยู่บ้านเลขที่ 221 บ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

# ด้านการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่โรงเรียนหนนองสองห้องวิทยา ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น