MY SELF

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ของเด็กหญิงดวงกมล ดาวเรือง


 • ชื่อเด็กหญิง ดวงกมล ดาวเรือง
 • ชื่องเล่น อิ๋ม
 • อายุ 13ปี
 • เกิดเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน พศ 2560
 • สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
 • คึกษาอยู่ ชั้นมัธยมปีที่2 โรงเรียนหองสองห้องวิทยา
 • สาย วิทย์-คณิต
 • อาชีพในฝัน หมอ
 • วิชาที่ชอบ คณิตศาสตร์ - สุขศึกษา
 • วิชาที่ไม่ชอบ ศิลปะ
 • สีที่ชอบ เขียว เหลือง
 • สัตว์เลี้ยงที่ชอบ แมว