Five Steps

(QSCCS)

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์การเรียนรู้ Five Steps (QSCCS)

การสร้างประเด็นคำถาม?? และการคาดเดาคำตอบ!!

การสืบค้นและรวบรวมความรู้

การสร้างขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติ

การสรุปผลการเรียนรู้และการนำเสนอ

การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม

เจ้าของไซต์ : ครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม