หลักสูตร อบรมเดือน ตุลาคม 2564

สร้างเพจ Facebook ได้ดังใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

ลิงก์เข้าอบรม : https://youtu.be/yb9AQvsvJss

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา 14.00 - 15.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร :

https://forms.gle/Kz6xTqE8tsJp7gcn7

ดาวน์โหลดข้อมูลวุฒิบัตร :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dx6z2W_n0Ookhd_FIny2BaaVUlig1cGgnBr4YNdQHK0/edit?usp=sharing

แต่งภาพให้ไฉไล เพิ่มยอดขายให้ปังปุริเย่

ลิงก์เข้าอบรม : https://youtu.be/qQhWGwCb5OE

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา 14.00 - 15.00 น.
ลิงก์ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร :

(ปิดการรับคำตอบ เนื่องจากครบจำนวนที่กำหนดไว้)

ดาวน์โหลดข้อมูลวุฒิบัตร

สร้างร้านค้าออนไลน์ ง่าย ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน My Shop

ลิงก์เข้าอบรม : https://youtu.be/UUP-iaN9O-I

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา 14.00 - 15.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร :

(ยังไม่ถึงการอบรม)

ตรวจสอบข้อมูลวุฒิบัตร :