ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

ประกาศผล ม.1


ประกาศผล ม.4


คลิกเพื่อขยายภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยายภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยายภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยายภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยายภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สำหรับนักเรียนสำรองต้องมารายงานตัวปกติ เพราะถ้าตัวจริงไม่มาทางโรงเรียนก็จะเรียกสำรองขึ้นมาแทน แต่ถ้าตัวจริงรายงานตัวครบ สำรองก็จะจัดไปอยู่ห้องคิง (ทับสอง) อัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบแล้ว แต่ถ้านักเรียนสำรองไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ต้องมาสมัครและสอบของรอบทั่วไปเพื่อจัดลำดับใหม่

ตรวจสอบรายชื่อการรายงานตัว

สำหรับนักเรียนสำรองต้องมารายงานตัวปกติ เพราะถ้าตัวจริงไม่มาทางโรงเรียนก็จะเรียกสำรองขึ้นมาแทน แต่ถ้าตัวจริงรายงานตัวครบสำรองก็จะจัดไปอยู่ห้องคิง (ทับสอง) อัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบแล้ว แต่ถ้านักเรียนสำรองไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ต้องมาสมัครและสอบของรอบทั่วไปเพื่อจัดลำดับใหม่

ตรวจสอบรายชื่อการรายงานตัว

มอบตัว ม.1
1 พ.ค. 64


มอบตัว ม.4
2 พ.ค. 64


ติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  • เว็บไซต์โรงเรียนนราสิกขาลัย www.ns.ac.th

  • เฟสบุ๊ค โรงเรียนนราสิกขาลัย หรือ NS.PR

  • โทร. 073511115

  • กลุ่มไลน์ @119cyrgm (ต้องมี @ ด้วย)