Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ของคุรุสภา ประจำปี 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศูนย์บ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือสนใจด้านดนตรีนาฏศิลป์และทัศนศิลป์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2565 และร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนหนองเรือวิทยาโดยมีประเภทการรับสมัครดังนี้

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา งานศูนย์บ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือสนใจด้านดนตรีนาฏศิลป์และทัศนศิลป์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2565 และร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนหนองเรือวิทยาโดยมีประเภทการรับสมัครดังนี้

ขอแสดงความยินดี กับพี่ ๆ สภานักเรียน S.C.N.R.W. 63 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สถิติผู้เยี่ยมชม