หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เสนอคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเสนอคัดเลือกรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาอังกฤษ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อนำไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ

คลิกเพื่อเสนอคัดเลือก E-Book

สำนักหอสมุดแห่งชาติ เชิญชวนนักอ่านใช้งาน eMagazine +eNews และ eBook ฟรี !! ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและใช้งานได้ง่ายๆ ผ่าน PC link: https://elibrary-nlt.hibrary.me/ หรือจะอ่านผ่านแอพฯ Hibrary โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน Appstore และ PlayStore ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.2565 เป็นต้นไป คลิกเพื่อใช้งาน

ตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนการเสนอคัดเลือก

ติดตามรายการเสนอจัดซื้อ

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการเสนอคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ