โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนนางรองพิทยาคม
GG.GG/NRP-ONLINE

ให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาตามที่กำหนด

11 มิ.ย.64 : 08.30-12.00

11 มิ.ย.64 : 13.00-16.00

ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 เริ่มใช้ 14 มิ.ย. 2564
ดาวโหลด คลิก!!!

กำหนดการมาเรียนของนักเรียน

14 มิ.ย. 64 ม.1-ม.4

15 มิ.ย. 64 ม.2-ม.3

16 มิ.ย. 64 ม.5-ม.6

17 มิ.ย. 64 ม.1-2-3

18 มิ.ย. 64 ม.4-5-6


21 มิ.ย. 64 ม.1-ม.4

22 มิ.ย. 64 ม.2-ม.3

23 มิ.ย. 64 ม.5-ม.6

24 มิ.ย. 64 ม.1-2-3

25 มิ.ย. 64 ม.4-5-6
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนออนไซต์ และออนไลน์ ตามตารางเรียน สามารถ
ดาวโหลดได้ คลิก!!!

แบบสำรวจ ห้องเรียนออนไลน์ครูผู้สอน (การตอบกลับ)

***เพิ่มข้อมูลคุณครูได้ที่นี่***

คลิก!!! --- > https://forms.gle/dPNdKAqnLLBH1PFc7

ประกาศรายชื่อ ม.1 และ ม.4

แจ้งเลขประจำตัว และห้องเรียน คลิก!!!

คำสั่ง ที่ 89/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2564
คลิกเพื่อดาว์โหลด!!!

โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนางรองพิทยาคม

โดยความร่วมมือกับคณะครู 8 กลุ่มสาระฯ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ

สุขศึกษาพลศึกษา

การงานอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน