ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาย ภัทราวุธ สิมช้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

(ชำนาญการพิเศษ)

School Director

โทร.0610516463

patrawuth@npwr.ac.th

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร.0655022449

 pawadee@npwr.ac.th

 สื่อการเรียนออนไลน์ สพฐ. [ DLTV ] [ DLIT ] [ ติวฟรี.com ] [ OBEC Content Center ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 วีดีโอแนะนำโรงเรียน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับดีเยี่ยม

DATA INFOMATIONS

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1036100782

รหัส Smis 8 หลัก : 36012021

รหัส Obec 6 หลัก : 100782

รหัส GPA 10 หลัก : 1036105002

ก่อตั้ง :  7 มกราคม 2531

Latitude :

16.18805219655696

Longitude :

101.60315698057184

[[สารสนเทศ EMIS]]