KRUPONG.NET

First Semester of 2560

  • ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 bit.do/ictm5-60
  • 2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น bit.do/kp-network
  • 2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 bit.do/excelv2
  • 2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา bit.do/2204-2005
  • 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ bit.do/2001-2001

@นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ@

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

451 หมู่ที่ 3 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 044-056570