วิทยาการคำนวณ ม.6

หน่วยที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้

👨🏻‍✈️ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 📜 PDF
🕵🏻‍♀️ พรบ.PDPA 2565    📜 PDF
📊 อินโฟกราฟิก (Infographic)
📽 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
📲 แอพตัดต่อดีโอ [youtube]

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
วิดีโอ:  Technology 2023 / 02 / 03 / 04

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

ex1 ex2 ex3 ex4

4. เทคโนโลยีภาพ 3 มิติ 

3D โปรแกรม https://edu.sketchup.com/app  ออนไลน์

https://www.spatial.io

ส่งผลงาน

📝 แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2

learn space : https://code.org/ai 

2.1. 🥽 ​การเทรน AI แมชชีนเลิร์นนิง Teachable Machine [menti.com][T]

2.2. 📤 ส่งงาน ผลการเทรน AI     📊 ดูงานส่ง AI

2.3. 📤 ส่งเกียรติบัตร บทนำปัญญาประดิษฐ์ AI101  [งานที่ส่ง]
    [เข้าเรียนlearn-ai.in.th]

2.4. 📝 แบบทดสอบ AI [แบบทดสอบ QUIZZ] ใช้อีเมล์โรงเรียนหรือเมล์ชื่อนักเรียน 


2.5. 📤 ส่งผลงาน แจกันดินเผา [ภาพหน้าจอพร้อมไฟล์งาน] [ดูงานที่ส่ง]

2.6. 📤 ส่งผลงาน เก้าอี้/ม้านั่ง [ภาพหน้าจอพร้อมไฟล์งาน] [ดูงานที่ส่ง] 

2.7. 🏡 ส่งผลงาน สร้างบ้านหลังเล็ก ๆ โปรแกรมSketchUp  

2.8. 🖼   ผลงาน Metaverse ให้ล็อกอินเข้าเว็บ spatial.io ก่อนแล้วค่อยคลิกลิ้งส่งงานครับ

📂 ไฟล์ประกอบ SPATIAL

📝แบบทดสอบกิจกรรม Meta+Cryto หน่วยที่ 2

📝แบบทดสอบ Creative Commons

📝 แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2

👩👩👩👩 ผลสอบ 👩👩👩👩