โปรแกรมตารางคำนวณ

2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

http://bit.do/excelv2

@นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ@

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

451 หมู่ที่ 3 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 044-056570