ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี


qr code เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม. 1
คุณครูภัทราวุธ
เวทย์วีระพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 086-241-7388
Life on LINE
ลิงค์
https://line.me/R/ti/g/Va0IsE7kLQ

ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม. 1
คุณครู
ศุภธิดา แสงโทโพธิ์
หมายเลขโทรศัพท์
084-936-0081
google meet
ลิงค์
https://meet.google.com/dmi-abzg-hnpออกแบบเทคเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม. 4
คุณครูเรืองสิทธิ์ นามกอง
หมายเลขโทรศัพท์ 087-222-7316
google meet
ลิงค์
https://meet.google.com/gyg-teca-onc

ออกแบบเทคเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม. 4
คุณครูเรืองสิทธิ์ นามกอง
ทุกวันจันทร์ เวลา 09.30 - 11.30 น.

https://meet.google.com/gyg-teca-onc