Schoolgids 19|20

De hier gepubliceerde schoolgids geldt voor het schooljaar 2019-2020. Er zullen gedurende het lopende schooljaar geen inhoudelijke aanpassingen aan de schoolgids gedaan worden. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van bij het Northgo College ingeschreven leerlingen. Waar u 'ouders' leest, wordt in alle gevallen bedoeld: 'ouders en/of verzorgers.'