VÅRE TJENESTER

Norsk Bergsikring kan utføre flere ulike typer tjenester. Vi jobber med fjellrensk, rassikring, skredsikring, erosjonssikring, tunnelsikring og mindre betongarbeid. Vi tar på oss prosjekter over hele landet.

Fjellrensk

Vi tilbyr spettrensk, spylerensk og vegetasjonsrensk.

  • SPETTRENSK: mannskap rensker løse steiner med spett fra lift eller tau. Vi har mange dyktige klatrere som utfører jobben i tau
  • SPYLERENSK: maskinrensk med traktor og spylevogn
  • VEGETASJONSRENSK: mannskap kutter ned og hindrer vegetasjon i terrenget


Bolting

Vi kan utføre bolting i varierende terreng med ulike mannskap og maskiner.

Vanlige arbeidsområder for oss er bolting fra lift eller tau. Vi har også utstyr til å utføre bolting ved bruk av lastebil eller Menzi Muck med boretårn.

Gjerder/barrierer

Våre ansatte har lang erfaring med ulike typer gjerder.

  • FANGGJERDE: brukes ved fare for nedfall av steiner, større steinblokker og løsmasser. Leveres med ulike styrker
  • FLOM- JORD- OG SNØSKREDGJERDE: brukes ved fare for jord- eller snøras


Nett

Vi monterer ulike typer nett som brukes for sikring mot mindre stein- og isnedfall langs veien.

Vi kan tilby ulike løsninger som f.eks. STEINSPRANGNETT, ISNETT og MACMATNETT.