Rv. 13 Deildo

Prosjekt Rv.13 Deildo, strekninga Espenes til Geithamrane på riksveg 13 i Ullensvang herad skal sikrast og utvidast.

Norsk Bergsikring har fått oppdrag om å utføre arbeid med rassikring. Les mer om prosjektet.

Prosjekt Rv.13 Deildo, strekninga Espenes til Geithamrane på riksveg 13 i Ullensvang herad skal sikrast og utvidast. Norsk Bergsikring har fått oppdrag om å utføre arbeid med rassikring. Les mer om prosjektet.

Prosjekt Rv.13 Deildo, strekninga Espenes til Geithamrane på riksveg 13 i Ullensvang herad skal sikrast og utvidast. Norsk Bergsikring har fått oppdrag om å utføre arbeid med rassikring. Les mer om prosjektet.

TEAMET

Teamet i planleggingsfasen


DET FERDIGE RESULTAT

Rassikringen i funksjon

ESPENES TIL GEITHAMRANE

Det skraverte området viser omfanget av prosjektet


UTFORDRINGENE

Det bratte terrenget var en utfordring Menzi Muck modell ms40 med graveadapter FXZ