Fugl Fønix

Som en fugl fønix har administrasjonsbygget til Norsk Bergsikring gjenoppstått. Kontrastene til brannen og branntomta i juni 2018 er stor. Nå er vårt nye administrasjonsbygg endelig ferdig. Vi ansatte har flyttet inn og trives godt i de nye lokalene, lokaler som er er bygd for å tåle videre vekst.

I Stongfjorden disponerer vi nå 330 m2 nye kontorlokaler, et verksted på 300 m2 samt en flott ny leilighet på 70 m2 som står til disposisjon for ansatte som er å jobber i Stongfjorden for en kortere tid

ISO 9001 og 14001 sertifisering

Nok en viktig milepæl er nådd. I oktober 2018 ble Norsk Bergsikring sitt Kvalitets/HMS system sertifisert etter ISO 9001 (2015) og Miljøstyringssystemet ble sertifisert etter ISO 14001.-


Ny daglig leder. August 2018

Jarle Hovland er utdannet sivilingeniør fra NTNU, studieretning bygg og anlegg med fordypning i anleggsteknikk.

Jarle Hovland har 24 års erfaring fra bygging av veg, bane, vannkraft og tunnel. I løpet av de 24 årene har han fått tung og bred erfaring med prosjekterings- og prosjektledelse på store komplekse anlegg i Norge.

Gjennom ansettelsen av Jarle Hovland så har vi fått tilført både en faglig tyngde er kompetanse på drift av store og komplekse prosjekt som helt klart vil løfte selskapet opp i en ny divisjon.

Ny HMS/KS - ansvarlig. August 2018

Øyvind er utdannet på teknisk fagskole – nautisk linje.

Øyvind har erfaring fra Fjord 1 som overstyrmann og kaptein.

I rollen som overstyrmann på ferge og hurtigbåt har man det overordnede ansvaret for sikkerhet om bord (HMS-KS)