Ny kontrakt - Kvernberg og Tussvik tunnelen

Norsk Bergsikring har signert kontrakt med Statens Vegvesen om rehabilitering av Kvernbergtunnelen (Fv 609) og Tussviktunnelen (Fv 55), begge tunnelene er i vårt hjemmemarked i Sogn og Fjordane. Arbeidene omfatter både vann og frostsikring, grunnarbeider og elektroarbeid. Elektroarbeidet skal utføres av Fokus Elektro, lokalisert i Florø, som vår underentreprenør. Vi har over en lengre periode vært i dialog med Fokus Elektro og synes det er spennende med et lokalt samarbeid mellom Norsk Bergsikring og Fokus, begge lokalisert i Sunnfjord. Vi håper dette kan være starten på et strategisk samarbeid og at vi i felleskap kan løfte hverandre til å ta en sterkere posisjon i tunnelmarkedet fremover.


Nye lokaler i Stongfjorden

Endelig har vi flyttet inn i nye og moderne kontorlokaler

15. juni 2018 brant vårt administrasjonsbygg ned til grunnen. Heldigvis var vi godt i gang med å bygge nye kontorer over vårt eksisterende verksted. Dette er kontorer som var tenkt i tillegg til de eksisterende kontorene. Bygget som brant ned er nå gjenreist, riktignok noe endret og i moderne design. I Stongfjorden disponerer vi nå 330 m2 nye kontorlokaler, et verksted på 300 m2 samt en flott ny leilighet på 70 m2 som står til disposisjon for ansatte som er å jobber i Stongfjorden for en kortere tid

ISO 9001 og 14001 sertifisering

Nok en viktig milepæl er nådd. I oktober 2018 ble Norsk Bergsikring sitt Kvalitets/HMS system sertifisert etter ISO 9001 (2015) og Miljøstyringssystemet ble sertifisert etter ISO 14001.-


Ny daglig leder. August 2018

Jarle Hovland er utdannet sivilingeniør fra NTNU, studieretning bygg og anlegg med fordypning i anleggsteknikk.

Jarle Hovland har 24 års erfaring fra bygging av veg, bane, vannkraft og tunnel. I løpet av de 24 årene har han fått tung og bred erfaring med prosjekterings- og prosjektledelse på store komplekse anlegg i Norge.

Gjennom ansettelsen av Jarle Hovland så har vi fått tilført både en faglig tyngde er kompetanse på drift av store og komplekse prosjekt som helt klart vil løfte selskapet opp i en ny divisjon.

Ny HMS/KS - ansvarlig. August 2018

Øyvind er utdannet på teknisk fagskole – nautisk linje.

Øyvind har erfaring fra Fjord 1 som overstyrmann og kaptein.

I rollen som overstyrmann på ferge og hurtigbåt har man det overordnede ansvaret for sikkerhet om bord (HMS-KS)