Film 9

Hvad lærer dit barn på 3. årgang?

Dansk: På 3. årgang har dit barn stadig flest lektioner i dansk. Dit barn skal nu kunne læse hurtigere og bliver præsenteret for forskellige tekster. De skal læse faglitteratur, tegneserier og små historier. Den danske grammatik fylder mere i undervisningen, og børnene begynder at skrive flere korte tekster, de skriver for eksempel bograpport.

Alle børn som har svært ved at læse, bliver tjekket for ordblindhed i 3. klasse. Hvis dit barn er ordblind får det en “it rygsæk”, det vil sige en computer med hjælpeprogrammer til både stavning og oplæsning.

Matematik: Dit barn har også mange matematiktimer. I matematik begynder børnene nu at lære at gange og dividere.

Og de bliver også introduceret til decimaltal.

Kristendomskundskab: Dit barn har cirka 1 lektion i kristendomskundskab om ugen. Børnene undervises i livsfilosofi og i fortællinger fra biblen.

Idræt: Dit barn har også cirka 2 lektioner idræt om ugen, hvor de bevæger sig og får sved på panden. Piger og drenge har idræt sammen, men de klæder om i hvert sit rum. Husk idrætstøj og håndklæde, alle børn skal bade efter idræt.

Musik: Børnene har cirka 2 musik lektioner om ugen. De lærer nu at genkende forskellige musikgenrer, og synger mange fællessange og har nu også fællesdans.

Engelsk: På 3. årgang har dit barn 2 lektioner i engelsk om ugen. Det er nu 3.år dit barn har engelsk. I undervisningen fokuserer børnene stadigt på at tale og forstå engelsk, men de lærer også at læse letlæselige historier, og skrive små tekster.

Billedkunst: Børnene har cirka to lektioner om ugen i billedkunst. Her tegner og maler de. De arbejder også med ler og andre materialer. Sommetider udstiller børnene de ting, som har de lavet.

På 3. årgang introduceres børnene også til billedgenrer.

Natur/teknologi: Børnene har cirka to lektioner i Natur/teknologi om ugen. De observerer, indsamler og undersøger naturen i lokalområdet. De kan for eksempel arbejde med sortering af affald og måle nedbør. De begynder også at arbejde med menneskekroppens ydre og indre opbygning.

Historie: Børnene har 1 times historie om ugen. De skal både lære om Danmarks historie og forskellige perioder i verdenshistorien. Det kan for eksempel være Vikingetiden i Danmark og det gamle Egypten.

Oversæt teksten
Mere om